Verhogen van de OS-aanvoer

  • Wisselbouw gras-maïs.
    Gras laat meer OS in de bodem achter dan maïs (zie figuur 1).
  • Zorg voor een goed vanggewas en werk het vanggewas onder
    Door onderwerken van het vanggewas wordt tweemaal zoveel OS naar de bodem gebracht dan bij maaien.
  • Dikke fractie of compost gebruiken
    Dikke fractie kunt u op maïs inzetten als OS-bron (zie foto). De dunne fractie komt het best tot zijn recht in grasland.
  • Let op: dieper ploegen geeft een sterke verschraling van de bouwvoor!
Figuur 1
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 2