Nieuws

Nederlands melkveebedrijf noteert hoge kostprijs in 2018

Gepubliceerd op
25 oktober 2019

In 2018 was de kostprijs van een typisch Nederlands melkveebedrijf bijna 43 cent per kg melk. In vergelijking met andere belangrijke zuivellanden is dit hoog. Elke maand wordt er een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden landen via een specifiek kengetal. Dit keer staat de kostprijs van melk centraal.

Met 43 cent per kilogram melk kende het Nederlandse melkveebedrijf in 2018 de hoogste kostprijs. Uit figuur 1 blijkt dat van deze kosten ruim 29 cent werkelijke betaalde kosten zijn en meer dan 13 cent berekende kosten voor eigen arbeid en eigen land. Bij een melkprijs van ongeveer 35 cent wordt 8 cent van de berekende kosten niet gedekt. Bij volledig toerekenen van de berekende kosten voor eigen land (ruim 2 cent per kg melk) is de arbeidsvergoeding per uur op een herkenbaar melkveebedrijf in 2018 niet veel meer dan 8 euro per uur (iets meer dan 3 cent per kg melk).

Figuur 1: Kostprijs van melk (cent per kg standaard melk met 4% vet en 3,3% eiwit) - Bron: IFCN in 2019, (gegevens 2018)
Figuur 1: Kostprijs van melk (cent per kg standaard melk met 4% vet en 3,3% eiwit) - Bron: IFCN in 2019, (gegevens 2018)

In vergelijking met andere belangrijke zuivellanden is de kostprijs van melk op een typisch Nederlands melkveebedrijf hoog. Alleen in Duitsland en Polen komt deze met ongeveer 40 cent per kg melk in de buurt. Van andere belangrijke zuivellanden binnen Europa heeft Frankrijk met iets meer dan 34 cent de laagste kostprijs. In dit land wijkt de kostprijs van melk niet veel af van de verkregen melkprijs en worden de berekende kosten wel vergoed.

Opvallend in figuur 1 is dat de Nederlandse melkveehouder veel berekende kosten heeft. Alleen in Polen zijn de kosten voor berekende arbeid en berekende vergoeding voor eigen land een stuk hoger (bijna 25 cent ten opzichte van ruim 13 cent voor het Nederlands melkveebedrijf). De meeste belangrijke zuivellanden produceren hun melk met meer betaalde arbeidskrachten dan Nederland en Polen.

Kostprijs buiten Europa een stuk lager

Buiten Europa is de kostprijs van melk een stuk lager dan in Europa. Bij de meeste belangrijke zuivellanden buiten Europa ligt deze op ongeveer 27 cent. In Nieuw-Zeeland is deze het laagst met bijna 26 cent. In deze landen is de melkprijs ook lager dan in Europa, alleen in de VS ligt deze boven de 30 cent per kg melk. In Argentinië was de melkprijs in 2018 nog geen 23 cent per kg melk en lagen de betaalde kosten in dat jaar zelfs nog wat boven dit niveau zodat er geen vergoeding tegenover de berekende kosten stond.

De kostprijs van melk op het typisch Amerikaanse bedrijf (uit Californië) bestaat voor het grootste deel uit betaalde kosten. Er zijn op dit grote bedrijf per kg melk nauwelijks berekende kosten voor eigen land en arbeid. Toch ligt de melkprijs in dit land 4,5 cent boven de kostprijs en is de marge ten opzichte van melkveebedrijven in andere belangrijke zuivellanden het hoogst. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland ligt de melkprijs wat boven de kostprijs (ongeveer 0,5 en 2,5 cent per kg melk).