Nieuws

Bodem nog steeds los vier maanden na grasland beluchten

Gepubliceerd op
9 oktober 2014

Uit meting van de indringingsweerstand blijkt dat de graslandbodem vier maanden na beluchten nog steeds los is. Wel neemt het verschil tussen beluchten en niet-beluchten duidelijk af na vier maanden vergeleken met de situatie na één maand. De bodem zakt namelijk weer in door natuurlijke bezakking en berijding met machines. De graslandbeluchting, gecombineerd met doorzaai, werd in mei uitgevoerd met een graslandwoeler.

De combinatie van beluchten met doorzaaien van Italiaans raaigras of haver had nog geen aanvullende effecten. Het doel van deze innovatie is dat het doorgezaaide gewas, door de vorming van extra wortels op grotere diepte, de structuurverbetering door woelen beter vast kan houden. Dit effect komt er nog niet uit. Wel werd bij de beluchte veldjes in eerste instantie meer wortelmassa gevormd.

Effect van beluchten en doorzaaien

Resultaat 19 juni 2014: een maand na beluchten
Resultaat 19 juni 2014: een maand na beluchten
Resultaat 22 september 2014: vier maanden na beluchten
Resultaat 22 september 2014: vier maanden na beluchten

Half september zijn dezelfde behandelingen opnieuw uitgevoerd op een tweede proefveld. Onderzocht wordt wat de effecten van beluchten en doorzaaien in het najaar zijn vergeleken met het voorjaar. Naast de indringingsweerstand worden ook het effect van woelen op de grasopbrengst, de wortelmassa en de bodemstructuur gemeten. Deze resultaten worden later gerapporteerd.

Samenwerking

Graslandbeluchting in combinatie met doorzaaien wordt onderzocht in het project ‘Duurzaam grasland beluchten’, gefinancierd door het Productschap Zuivel en uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut. Het grasland werd gewoeld met een graslandwoeler van Evers-Agro en doorgezaaid met een Agri Air doorzaamachine van Vredo.