Project

Duurzaam grasland beluchten

Graslandbeluchting heeft een tijdelijk positief effect op de bodemstructuur. Combinatie van graslandbeluchting en doorzaaien van snelwortelend gras/graan zet in op een bestendiger resultaat voor de bodemstructuur. Deze maatregel vraagt echter nog ontwikkeling.

Bodemverdichting onder grasland vermindert de grasproductie door een slechtere/ondiepere beworteling met een slechtere mineralenbenutting en maakt het grasland gevoeliger voor droogte. Bodemverdichting vergroot tevens de wateroverlast bij hevige regenval. Maatregelen om bodemverdichting onder grasland op te heffen zijn (a) graslandvernieuwing met ploegen of (b) beluchten van bestaand grasland middels graslandbeluchtingsmachines of graslandwoelers. Ploegen, maar ook beluchten, hebben een tijdelijk positief effect op de bodemstructuur. Bij bestaand grasland heeft beluchten de voorkeur omdat met deze techniek de graszode in stand wordt gehouden.

Doorzaaien na beluchting

Het tijdelijke effect van genoemde maatregelen vraagt om een aanvullende innovatie om de bodemstructuur blijvend goed te houden. Het blijkt namelijk dat bij weidebeluchting de grond wel wordt losgetrokken, maar dat de graswortels niet snel genoeg deze losse diepere laag bereiken. Tegelijkertijd is er de tendens om blijvend grasland te verjongen middels doorzaaien. Er is echter nog weinig bekend of het effect wel structureel is. Oorzaken van een slechtere grasmat in de ondergrond worden zo niet weggenomen en het doorgezaaide gras wordt vaak direct weggeconcurreerd. Perspectief wordt gezien in een combinatie van beluchten en doorzaaien: het doorzaaien van snelwortelende granen/grassen na het beluchten. Zo krijgen diepere lagen snel nieuwe structuur, welke later ingevuld wordt door trager groeiende graswortels. Hierdoor kan de bodemstructuur blijvend verbeterd worden.

Doel en resultaat

Het doel van het project is het ontwikkelen van een (niet kerende) graslandbeluchtingstechniek die leidt tot een blijvende verbetering van de bodemstructuur onder grasland. Het verwachte resultaat is een praktisch bruikbare en toepasbare maatregel die bijdraagt aan een duurzaam weide- en bodembeheer. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in vakbladen.

Nieuws

Producten