Over ZuivelNL

ZuivelNL is de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector en is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Een van deze activiteiten is het financieren en initiëren van onderzoek & innovatie in de melkveehouderij en zuivelketen

Onderzoek en innovatie zijn onmisbaar voor de continuïteit én de ontwikkeling voor iedere sector en dus ook voor de melkveehouderij. ZuivelNL bundelt de behoefte aan nieuwe kennis en pakt zaken op die het individuele melkveebedrijf overstijgen.

Investeren in gezamenlijk onderzoek

Met de bijdragen van melkveehouders worden onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd. Dat gebeurt door gevestigde onderzoeksinstellingen, zoals Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut. ZuivelNL heeft als uitgangspunt dat nieuwe inzichten en kennis weer terechtkomen op het melkveebedrijf. De voortgang en resultaten worden via de website Verantwoorde Veehouderij en de hieraan gekoppelde Attentiemail en via de ZuivelNL nieuwsbrief verspreid.

Voor nadere informatie zie Onderzoek & innovatie.