Nieuws

Jerseybedrijf onderscheidt zich

Gepubliceerd op
18 januari 2023

Het Jerseybedrijf van de familie Oegema in Dalfsen onderscheidt zich op basis van een aantal interessante kenmerken ten opzichte van de andere Koeien & kansen-deelnemers. De meest opvallende is de melkproductie met erg hoog gehalten aan vet en eiwit. Bij de bepaling van veel kengetallen in de melkveehouderij wordt gebruikt gemaakt van de eenheid per kg melk. Deze standaardberekeningen geven vaak een ander resultaat dan de werkelijkheid voor dit bedrijf. Dit roept nieuwe vragen en stof tot nadenken op!

Voor een veestapel met een lagere productie in melk maar met hoge gehalten, zoals op het jerseybedrijf wordt dan vaak gebruik gemaakt van het begrip meetmelk met 4,00 % vet en 3,33% eiwit. Door gebruik te maken van meetmelk wordt in de praktijk getracht de verschillen vergelijkbaar te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een al jarenoude rekenformule. Deze formule hebben we ook toegepast op de melkproductie bij de familie Oegema. De koeien produceren daar 6.846 kg melk met 6.18% vet en 4.13% eiwit. De uitkomst was 8911 kg meetmelk. Dat wekte toch wel enige verbazing. Want 8911 kg meetmelk is 653,2 kg vet en eiwit per jaar, terwijl de jerseys 705,8 kg vet en eiwit per jaar produceren. Een verschil van 52,6 kg vet en eiwit, goed voor nog eens 718 kg meetmelk. Een groot verschil. Zeker als we dit resultaat projecteren op bijvoorbeeld de uitbetaling van de waardering in KPI uitstoot broeikasgassen per kg (meet)melk.

Ook als je de lijn doortrekt over grondgebondenveehouderij, GVE’s per hectare, voeropname per dier (GVE) of voer-efficiëntie per kg (meet)melk onderscheiden de kleine Jersey koeien zich van de meer gangbare veestapel in Nederland. Met toch meer grote koeien. Stof tot nadenken voor verwerkers en beleidsmakers.