Nieuws

Erik Morssink: “Minder verlies is meer rendement”

Gepubliceerd op
6 februari 2024

Loonbedrijf Van Hal streeft naar nauwkeurigheid

Vlak tegen de Duitse grens in het Achterhoekse buurtschap Voorst ligt het Loon- en grondverzetbedrijf Van Hal. In de werkzaamheden op de boerenbedrijven streeft eigenaar Erik Morssink naar precisie en duurzame bemestingsmethoden. Zijn aanpak, geworteld in expertise en vele jaren praktische ervaring, biedt inzichten en waardevolle tips voor loonwerkers die willen bijdragen aan emissiearme bemesting.

Klantgesprekken

Erik en Gerlien Morssink vormen samen de directie van Van Hal en hebben een bedrijf met zo’n twintig vaste mensen. “Voor 65% bestaan onze werkzaamheden uit agrarisch loonwerk”, schat Erik in. “Voornamelijk bij melkveehouderijen, maar ook voor akkerbouwers in Nederland en Duitsland. We werken op zandgrond, leemgrond en rivierklei.” In het loonwerk voert Erik het gesprek met de klant. “Samen bespreken we welke gewassen de boer gaat telen, hoe en wanneer deze bemest moeten worden en hoeveel mest er dan nog afgevoerd moet worden. Het maken van een specifiek bemestingsplan laat ik over aan teeltadviseurs.”

Mooi werkresultaat belangrijk

Sinds 2006 werkt Erik met sleepslangbemesting. “De klant bepaalt hoeveel mest hij wil hebben en op welk moment, dus we zijn sterk weersafhankelijk in de wijze van uitvoering. Het grootste voordeel van sleepslangbemesting is dat ik daarmee altijd uit de voeten kan”, licht de ondernemer toe. Naast de Roelema sleepslangbemester van 12 meter breed met bolle schijven heeft Erik nog andere machines tot zijn beschikking: “We hebben een Vredo zodenbemester van 7,20 m werkbreedte met een getrokken tank van 10 kuub. Daarnaast hebben we een 16-kuubs driewieler met TBL-bemester van 9,75 m werkbreedte en een drie-assige hondegangtank van 30 kuub met een 12 m brede TBL-bemester.” Dit voorjaar schakelt Erik over naar een sleepslangbemester van Tjalma met 15 meter werkbreedte. “De Tjalma heeft minder bewegende delen en daarmee minder onderhoud. Door de grotere werkbreedte is de meststroom iets lager, dus dan kun je rustiger rijden. Samen met de hydraulische, gelijkmatige druk geeft dit een mooier werkresultaat. Bovendien is er minder pompkracht nodig om de mest er goed uit te laten lopen”, zo redeneert hij.

Van Hal 8.jpg

Grasland insnijden

De mest brengen ze netjes in sleufjes aan in het grasland. Erik kiest bij de sleepslang bewust voor een bolle schijf in plaats van een V-schijf, omdat ze de bolle schijf ook op bouwland in kunnen zetten. Zijn vaste klantenkring heeft geen bezwaar tegen het insnijden van het grasland. De chauffeurs gaan daar wel bewust mee om zegt Erik: “Later in het seizoen neemt de mestgift af en neemt het risico op openstaande sleufjes iets toe. Daar houden onze chauffeurs goed rekening mee.” Na de eerste of tweede snede neemt bij klanten de vraag naar verdunning van de mest toe. “Onze stationaire waterpomp heeft een flinke capaciteit en kan 150 kub verpompen. Dus verdunning van de mest met water is geen probleem”, is Eriks ervaring. “De beschikbaarheid van water is in de zomer echter wel een punt van aandacht.”

Goede voorbereiding

Voor de bemestingswerkzaamheden hanteert loonbedrijf Van Hal een combinatie van uurtarief en prijs per kub mest. “Dat stimuleert de klant om zaken goed voor te bereiden”, verklaart Erik. “De boer zorgt dat de mest goed gemixt is, dat het draad om de percelen zoveel mogelijk weg is en dat de overgang van het ene naar het andere perceel goed is. Dat scheelt allemaal tijd.” Een deel van de klanten is ook kritisch op het werkresultaat. “Kwaliteit staat bij ons voorop en van de meest kritische klanten leren onze chauffeurs het meest. De jongens zijn gedreven om goed werk af te leveren en wisselen bij ons in de kantine onderling veel kennis en ervaring uit. En natuurlijk vinden ze het mooi om een complimentje van de klant te ontvangen.”
Erik Morssink_portret.jpg

Tips voor beter resultaat

Een aantal tips voor een betere bemesting heeft Erik ook voor zowel boeren als loonwerkers.

1. Nauwkeurigheid loont

Erik benadrukt het belang van nauwkeurigheid bij bemesting. “Hoewel technologie, zoals de NIRS-sensor, een indicatie geeft, is het toch cruciaal om zorgvuldig te werken. In de praktijk verschillen de gehaltes tussen de monsters en de sensor wel eens. Vakmanschap en oog voor detail blijft daarom belangrijk.” Maar secuur werken geldt ook voor de boer. “Boeren die kleine, moeilijk bewerkbare hoekjes in hun percelen vermijden, de natte plekken eruit halen, kritisch zijn op emissiearme bemesting, etc., hebben een duidelijk betere gewasopbrengst. Minder verlies betekent immers meer rendement!”

2. Goed opgeleide medewerkers

Het weer, tijd en capaciteit zijn sterk wisselende factoren waar Erik mee moet dealen. “Op oogstmomenten is capaciteit cruciaal, en het werk kan lang niet altijd geautomatiseerd worden. Het behouden van goed opgeleide medewerkers blijkt een uitdaging in de sector, maar is essentieel voor het leveren van hoogwaardige diensten.”

3. Machinekeuzes en innovatie

Erik maakt doordachte keuzes bij bemestingsmachines, zoals de overgang naar systemen met hydraulische druk voor een gelijkmatige drukverdeling. Zijn bedrijf investeert in technologieën zoals GPS en onderzoekt constant nieuwe methoden, zoals wel of geen rijenbemesting en toevoegmiddelen om de stikstof gedurende het seizoen rustiger vrij te geven, om het beste resultaat te behalen.

4. Klantgerichtheid en kennisdeling

“Wees klantgericht en houd rekening met de behoeften van verschillende boeren. Zorg daarnaast voor kennisuitwisseling. Niet alleen intern maar ook met klanten, via bijeenkomsten en informele gesprekken.”

5. Duurzaamheid en toekomstgerichtheid

Erik Morssink neemt zijn verantwoordelijkheid voor een duurzame sector. “Er is een groeiende bewustwording en behoefte aan nauwkeurig en efficiënt mestgebruik in de landbouwsector. Met aandacht voor emissiereductie en een effectiever gebruik van mest als waardevolle grondstof. Daar wil ik als loonbedrijf ons steentje aan bijdragen.”

Duurzame sector

De aanpak van Erik Morssink en Loon- en grondverzetbedrijf Van Hal illustreert een voortdurende inspanning om emissiearme bemesting te combineren met opbrengst- en rendementsverhoging voor de klant. De uitdagingen en aandachtspunten waar ze mee te maken hebben, bieden waardevolle lessen voor andere loonwerkers die streven naar verbeterde, duurzame bemestingsmethoden in de landbouwsector.

Kom naar de demo op 7 maart

Wil je de mensen en machines van Van Hal in actie zien? Kom dan 7 maart 2024 naar de demo 'Innovaties in graslandbemesting' op het bedrijf van melkveehouder Michel van Uum in Voorst (Oude IJsselstreek). Daar toont Bemest op z'n Best hoe je met bestaande technieken de ammoniakemissie tijdens bemesting reduceert én we nemen je mee naar de toekomst door een aantal innovaties te tonen die momenteel in ontwikkeling zijn. Kijk hier voor meer info en aanmelden.