Activiteit

7 mrt | Demo Innovaties in graslandbemesting | Voorst (Gld)

Kom dit vroege voorjaar naar een van de vier demo’s graslandbemesting nieuwe stijl van Bemest op z’n Best in samenwerking met Netwerk Praktijkbedrijven (NPB), Koeien & Kansen (K&K) en Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost). En laat je verrassen door innovatieve bemestingsmachines en slimme tips voor een beter resultaat!

Organisator Bemest op z'n Best, Vruchtbare Kringloop Oost
Datum

do 7 maart 2024 12:30 tot 16:30

Locatie Melkveebedrijf Michel Van Uum, verzamellocatie: Restaurant van Hal, Grensweg 13, 7083 AM Voorst (Oude IJsselstreek)

*Uitwijkdatum bij slechte weersomstandigheden: 21 maart 2024

We zijn te gast bij…

Tegen de Duitse grens in de Oude IJsselstreek ligt het melkveebedrijf van Michel van Uum. Met twee melkrobots melkt hij 95 Pro Cross koeien (HF x Montbeliarde x Zweeds rood) met een gemiddelde melkproductie van 9.500 kg per koe. Op de 37 ha grond die Michel in gebruik heeft, zet hij zijn drijfmest maximaal in door vroeg in het seizoen te starten met bemesten, de mest te verdunnen en netjes te werken. Zo realiseert hij een goede grasopbrengst met een hoog Ruw Eiwitgehalte.

Emissiearme graslandbemesting

Op deze demomiddag laat Bemest op z’n Best zien hoe je met de huidige bemestingstechnieken de ammoniakemissie tijdens bemesting naar beneden brengt. Tevens nemen we je mee in de toekomst. We tonen drie innovaties in ontwikkeling in emissiearme bemestingstechniek:

 • Slootsmid Mesttechniek demonstreert een machine die de mest na toediening afdekt.
 • Toediening van door N2 Applied bewerkte mest die minder ammoniakemissie geeft.
 • Zode-injecteur die de mest direct onder de graszode aanbrengt.

Het nieuwe bemesten

Met een afbouw van de derogatie de komende jaren is ‘het nieuwe bemesten’ voor ieder bedrijf belangrijk, ook voor bedrijven die al werken met 170 kg stikstof per hectare. Het nieuwe bemesten gaat o.a. over de wijze van mest toedienen en het moment van bemesten. VK-Oost zet dit jaar volop in op dit kennisthema en deelt haar visie tijdens deze bijeenkomst.

Programma donderdag 7 maart 2024

 • 12.30 uur: ontvangst met lunch en broodje bal
 • 13.00 uur: welkom en start programma

  • Beter bemesten, minder ammoniakemissie – door Bemest op z’n Best
  • Het nieuwe bemesten – door VK-Oost
  • Uitleg demo
 • 13.30 uur: naar buiten

  • Demo resultaat eerdere bemesting
  • Live demo mesttoediening
 • 16.00 uur: afsluiting met drankje

Over Bemest op z’n Best

Het meerjarige programma Bemest op z’n Best richt zich op het halveren van de ammoniakemissie in de landbouw. Dit doen wij met een focus op innovaties bij de toediening van mest op het land. Daar valt nog veel winst te behalen. Dat noemen we ‘Bemest op z’n Best’. Doe je mee?

Over VK-Oost

De Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) ) is een lerend netwerk van en voor de landbouw in Oost-Nederland. Samen met leden, partners, experts en overheden zet VK-Oost zich in voor een beter perspectief en bestaansrecht voor de grondgebonden landbouw op alle grondsoorten in Oost-Nederland. Dit doet zij door proactief in te spelen op de wensen en eisen van de samenleving en de markt. In groepsverband en in projecten wordt nieuwe kennis ontwikkeld en leren boeren van elkaar vanuit de thema’s kringlopen, rendement, ondernemerschap en verbinding.

Aanmelden

Meld je aan voor deze demo via onderstaand formulier of kijk hier voor de overige demo-data. Deelname is kosteloos. Bij slechte weersomstandigheden wijken we uit naar donderdag 21 maart 2024 en informeren we je tijdig.

project.general_error_message
Naam
Terug naar bovenTerug naar boven

BOB-VK-Oost.jpg

www.bemestopznbest.nl vruchtbarekringloopoost.nl