Nieuws

Weidegang en weidevogels

Gepubliceerd op
28 september 2018

Het project Amazing Grazing werkt samen met de projecten “Winst en Weidevogels’’ in Zuid-Holland en ‘’Vogels en Voorspoed’’ in Friesland van het Louis Bolk Instituut. In beweidingsproeven op KTC Zegveld, Dairy Campus en praktijkbedrijven is gekeken hoe de inzet van weidegang een positieve bijdrage levert aan weidevogels. Er is onder andere aandacht voor de beschikbaarheid van voedsel en het leefgebied van de weidevogels.

De hoeveelheid en soorten insecten zijn gemeten met behulp van plak- en potvallen.
De hoeveelheid en soorten insecten zijn gemeten met behulp van plak- en potvallen.

Voedselvoorraad

De afname in het aantal insecten is afgelopen periode veel in het nieuws geweest. Hierbij wordt vaak een verband gelegd met de afname in de weidevogelpopulatie. De beschikbaarheid van insecten in de kuikenperiode is namelijk zeer belangrijk voor de kuikenoverleving. Met behulp van plakvallen (vliegende insecten) en potvallen (kruipende insecten) meten we de hoeveelheid en de soorten insecten in verschillende beweidingssystemen en maaipercelen. Zo meten we of hier verschillen zijn. Verder zijn er in het voorjaar wormenplaggen gestoken.

Het gras rond een mestbos wordt niet benut door grazende koeien, maar biedt mogelijk wel een schuilplek voor weidevogels
Het gras rond een mestbos wordt niet benut door grazende koeien, maar biedt mogelijk wel een schuilplek voor weidevogels

Rust en dekking

Ook kijken we naar het effect van verschillende beweidingssystemen op rust- en dekkingsmogelijkheden in de leefomgeving. Dit leidt vaak tot nieuwe inzichten. Grazend vee mijdt bijvoorbeeld het gras rond mestflatten in het veld. Het gevolg hiervan is dat een substantieel deel van de beweide oppervlakte niet wordt benut voor productie. Tegelijkertijd bieden deze zogenaamde mestbossen een goede schuilplek voor weidevogels en hun kuikens en dragen ze bij aan de biodiversiteit van de weide.

Mozaïekbeheer

Veldproef waarin het effect van verschillende voorbeweidings- en maaistrategiën op grasopbrengst en kwaliteit worden vergeleken
Veldproef waarin het effect van verschillende voorbeweidings- en maaistrategiën op grasopbrengst en kwaliteit worden vergeleken

Bij mozaïekbeheer speelt beweiding een belangrijke rol. In dit beheer maait de grondgebruiker zijn areaal niet in één keer. Hij laat plekken met gras staan, zodat er ook in mei en juni nog grote stukken met lang gras in het perceel zijn, dat bescherming biedt aan kuikens. Door bijvoorbeeld voor te weiden kan de ondernemer maaitrappen creëren, waardoor hij ook bij uitgestelde maaidatums nog kwalitatief goed gras kan oogsten. Binnen de beweidingsproef op KTC Zegveld en op een praktijkbedrijf in Friesland zijn verschillende veldjes aangelegd waarin het effect van verschillende voorbeweidings- en maaistrategiën op grasopbrengst en kwaliteit worden vergeleken. De eerste resultaten verwachten we dit najaar te presenteren.