Project

Amazing Grazing

Amazing Grazing gaat over de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor knelpunten in weidegang op bedrijven van de toekomst. Deze knelpunten hebben o.a. te maken met het willen beheersen van de productie, vaak in combinatie met schaalvergroting.

Het managen van beweiden is lastig, zeker in combinatie met slechte verkaveling, met automatische melksystemen of op vertrappingsgevoelige grond. Op initiatief van de Duurzame Zuivelketen gaan onderzoekers van Wageningen UR en Courage de zoektocht begeleiden. Dit begint met het inventariseren van de (toekomstige) knelpunten rondom beweiding vanuit de melkveehouders, de maatschappij en de koe. Daarvoor worden nieuwsgierige, kritische mensen met een open mind uit Nederland en buitenland uitgenodigd. Vervolgens worden oplossingen geïnventariseerd met inspiratie uit het buitenland en van vrije denkers. Met deze oplossingsrichtingen gaan er ontwerpsessies plaatsvinden voor nieuwe beweidingsystemen, bedrijfsontwerpen en een blijvend proces van leren. Deze ontwerpen hebben economisch perspectief en kunnen rekenen op waardering door de samenleving.

‘Amazing’ gaat over nieuwsgierig, creatief en anders durven kijken en doen. De creativiteit wordt gezocht met kennis van innovatieve ondernemers, adviseurs en onderzoekers internationaal, maar ook van inspirators buiten de sector. Een deel van die ondernemers vormen het netwerk van circa 10 melkveehouders uit Nederland en circa 5 uit andere landen. Zij denken mee en adopteren ideeën uit de ontwerpsessies. Gedurende het eerste jaar van inspireren, verrijken, bekritiseren, ontwerpen en waar mogelijk alvast toepassen wordt een beweidingsbeweging op gang gezet die de sector zal inspireren. Het project eindigt na een jaar met een voorstel voor een kennis- en innovatieagenda voor de jaren erna. Er is dan een internationaal netwerk op de rails gezet dat in de startblokken staat om hiermee aan de slag te gaan.

Meer informatie op www.amazinggrazing.eu

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research en Courage

Financiers

Productschap Zuivel (ZuivelNL per 2015), Courage en Ministerie van EZ

Vervolginformatie

Amazing Grazing 2.0: Meer grip op beweiding

Nieuws

Producten