Nieuws

Wat gaan we doen in het weideseizoen van 2018

Gepubliceerd op
16 maart 2018

In de afgelopen twee jaar van het beweidingsonderzoek binnen Amazing Grazing zijn met sensoren veel gegevens verzameld over het individuele gedrag van de koe. Deze gegevens zijn mogelijk een goede aanvulling om het graslandgebruik makkelijker te plannen en/of zelfs nog beter te managen. Dit zal het komende weideseizoen op Dairy Campus worden getoetst.

Onderzoek tijdens beweiding 2018

De resultaten van de afgelopen twee jaar laten zien dat met een veebezetting van 7,5 melkkoe per hectare beweidbaar land 5 tot 7 kilogram droge stof uit vers gras per dier per dag mogelijk is. Dit is zowel mogelijk bij stripgrazen (SG) als bij roterend standweiden RSW), maar ook met kurzrasen zijn goede grasopnames behaald. Het kurzrasen zal op KTC Zegveld in 2018 worden herhaald samen met een systeem van roterend standweiden. In 2018 zal op Dairy Campus het onderzoek gekoppeld blijven aan twee beweidingssystemen SG en RSW met in beide 7,5 melkkoe per hectare beweidbaar land. Bij stripgrazen worden de koeien dagelijks van een verse strip gras voorzien en bij roterend standweiden is sprake van een 4 tot 5-daagse rotatie. De koeien weiden overdag en staan ’s nachts op stal en worden dan bijgevoerd met snijmais. Een verandering in grasvoorraad wordt gecompenseerd met een verandering in de hoeveelheid bijvoeding. Alle koeien krijgen 6 kilogram krachtvoer (flat feeding).

Grasopname voorspellen door diergedrag

In 2018 willen we gebruik maken van de gegevens uit de sensoren die het graasgedrag meten. Met deze gegevens willen we onderzoeken of we een goede voorspelling van de individuele dagelijkse grasopname kunnen maken. Als dat lukt gaan we met real-time data een voorspelling van de grasopname berekenen. Hiervoor worden de sensoren dan dagelijks uitgelezen en deze worden gecombineerd met dierprestaties, zoals melkproductie, beweidingsdata en hoeveelheid bijvoeding. De grasopnamevoorspelling wordt gecombineerd met andere gegevens, zoals de verwachte grasgroei en de grasvoorraad. Deze laatste twee kunnen we bepalen met de Farmwalk. In het ‘controlegroep’ wordt de planning van het graslandgebruik en de hoeveelheid bijvoeding gestuurd op basis van deze elektronisch verkregen informatie, gecombineerd met een visuele waarneming.

Zo hoog mogelijke grasopname

In het onderzoek zal  op het scherpst van de snede worden beweid, met andere woorden er wordt gestuurd op een zo hoog mogelijke grasopname. In de praktijk sturen melkveehouders vaak op melkproductie en houden ze vaak een bepaalde veiligheidsmarge aan.. Deze veiligheidsmarge bestaat dan vooral uit extra bijvoeding. Om te kijken wat dit nu exact betekent, wordt een tweede groep koeien nu net zo beweid als de controlegroep. Echter, deze ‘praktijk’groep krijgt bovenop de hoeveelheid bijvoeding van de controlegroep standaard 2 kilogram droge stof per koe per dag extra.

Combinatie van de bouwstenen

In de afgelopen twee jaar zijn de bouwstenen van Amazing Grazing apart gemeten. Het onderzoek in 2018 is er op gericht om de afzonderlijke bouwstenen samen te laten komen. En vervolgens in samenhang te gebruiken voor de planning en management. In dit nieuwsbericht is aangegeven hoe de bouwstenen ‘diergedrag’, Grasopname en bijvoeding’ samen komen.