Nieuws

Hoge veebezetting op huiskavel staat beweiding niet in de weg

Gepubliceerd op
6 mei 2019

Op Dairy Campus is drie jaar beweidingsonderzoek uitgevoerd met een hoge veebezetting van 7,5 koeien per hectare (huiskavel). Deze drie jaar hebben aangetoond dat het goed mogelijk is om met een hoge veebezetting toch relatief veel vers gras in de koeien te krijgen. Zowel stripgrazen als roterend standweiden lenen zich goed als beweidingssysteem bij een hoge veebezetting.

Het onderzoek is uitgevoerd van 2016 t/m 2018. In tabel 1 staan de opbrengsten per jaar gemiddeld over alle proeven met roterend standweiden en stripgrazen op basis van teruggerekende VEM dekking en gewogen maaiopbrengsten.

Totale opbrengst (kg ds/ha) Geoogst middels weiden (kg ds/ha)
2016 (weiden tot eind oktober) 10.500 7.500
2017 (weiden tot begin sept) 11.500 8.000
2018 (weiden tot 22 juli) 8.500 3.000

Tabel 1. Gemiddelde graslandopbrengsten en geoogst middels weiden

De weersverschillen tussen de drie jaren waren groot, zo ook de opzet van de verschillende proeven. Toch laten de opbrengsten zien dat een groot deel van het gras op de huiskavel geoogst kan worden door het toepassen van beweiden.Dit kan zelfs bij een relatief hoge veebezetting van 7,5 melkkoe per hectare en bij twee sterk verschillende beweidingsystemen.

Vers grasopname per koe

De gemiddelde vers grasopname per koe per dag wisselde van jaar tot jaar, maar lag gemiddeld op 5,3 kg ds per koe per dag. In 2016 en 2017 lag de vers grasopname bij standweiden een fractie, slechts een paar tienden hoger dan bij stripgrazen. Daarentegen lag in de droge zomer van 2018 de vers grasopname bij standweiden juist lager dan bij stripgrazen. Gemiddeld over de drie proefjaren was er geen verschil in vers grasopname tussen de twee systemen.

Totale grasproductie

In alle jaren kon bij stripgrazen iets meer worden gemaaid, waardoor de totale grasproductie bij stripgrazen gemiddeld over de drie proefjaren een kleine ton ds/ha hoger lag. In het droge jaar 2018 was het verschil tussen standweiden en stripgrazen het kleinst, waarschijnlijk veroorzaakt door de korte weideperiode (tot 22 juli). Bij de langste weideperiode (2016) was het productieverschil tussen standweiden en stripgrazen het grootst (kleine 2 ton ds/ha).

Beweiding goed mogelijk bij hoge veebezetting

Drie jaar beweidingsonderzoek hebben laten zien dat ook bij een hoge veebezetting van 7,5 melkkoe per hectare beweidbare huiskavel beweiding goed mogelijk is en dat er keuze is in beweidingsysteem. Direct in het voorjaar starten met weiden is daarbij wel een voorwaarde.

Keuze in beweidingssysteem

De twee beweidingssystemen liggen qua management ver uit elkaar, maar de vers grasopname laten weinig verschillen tussen de systemen zien. Een veehouder kan dus een graslandgebruikssysteem kiezen dat bij de bedrijfsvoering past zonder dat de grasopname lager hoeft te zijn dan bij een ander systeem. In het algemeen vraagt stripgrazen veel meer planning en aandacht. Daartegenover staat ook een wat hogere maaiopbrengst. Roterend Standweiden, ook wel het Nieuw Nederlands Weiden genoemd, is veel eenvoudiger in de planning. Dit systeem levert dezelfde grasopname op en een iets lagere maaiopbrengst.