Nieuws

Grasopname schatten door meten graasgedrag

Gepubliceerd op
19 april 2019

Binnen het project Amazing Grazing is gewerkt aan een methode die de dagelijkse grasopname van een koppel weidende melkkoeien kan schatten. Deze volledig nieuwe techniek is ontwikkeld op basis een 3 jarig beweidingsonderzoek op Dairy Campus. In het komende weideseizoen gaan we deze methode toepassen op vier bedrijven in de praktijk.

Het doel van de praktijktoets is enerzijds de gebruikerservaringen van het prototype 'Grasopnameschatting' te evalueren en anderzijds de dagelijkse koppeling van alle benodigde data, op meerdere (type) bedrijven te bewerkstelligen. Als het lukt om deze methode betrouwbaar in de praktijk in te voeren, dan kan dit het management van melkkoeien tijdens weidegang vergemakkelijken, bijvoorbeeld als het gaat om beslissingen over perceelkeuze of bijvoeding.

Methode voor grasopnameschatting

De dagelijkse grasopnameschatting geeft inzicht in de droge stof opname vanuit weidegras van de weidende koppel melkkoeien. In voorgaande jaren is gebleken dat de droge stof opname modelmatig is in te schatten door een aantal gegevens aan elkaar te koppelen. Die gegevens zijn een aantal gegevens van de koe, waaronder de melkproductie, en informatie afkomstig van sensoren, waaronder de tijd besteed aan graasgedrag tijdens weidegang.

Pilot voor grasopnameschatting

De vier pilotbedrijven, waarvan twee met robot, zijn verdeeld over heel Nederland en worden gedurende het weideseizoen intensief gevolgd. De eerste uitdaging ligt in het automatiseren van de datastromen vanuit de sensoren en andere koe- en productie gegevens en het technisch kunnen genereren van de dagelijkse schatting van de droge stof opname tijdens de weidegang. In deze praktijktoets werken onderzoekers samen met melkveehouders, toeleveranciers, partners en bedrijfsadviseurs om deze methode voor grasopnameschatting technisch bruikbaar te maken in de praktijk en ook de meerwaarde voor de veehouders in kaart te brengen. Daarmee wordt duidelijk wat de perspectieven zijn voor doorontwikkeling van dit systeem voor de praktijk.

In 2019 voert Amazing Grazing twee praktijktoetsen uit. De bovengenoemde praktijktoets voor Grasopname vindt plaats op 4 melkveebedrijven in de praktijk. Daarnaast wordt de praktijktoets voor Grasgroeivoorspelling op 5 praktijkbedrijven uitgevoerd.