Nieuws

Herstart onderzoek naar kunststofvloer melkvee

Gepubliceerd op
15 februari 2018

Eind 2016 startte op Dairy Campus het onderzoek naar de combinatie van de kunststof weidevloer van ID Agro en de mestopraaprobot. Door technische problemen moest het onderzoek eerder stoppen maar inmiddels is er een andere vloer en een minder zware mestopraaprobot gevonden. In februari 2018 is deze proef opnieuw van start gegaan.

Innovatieve kunststofvloeren hebben veel belangstelling vanwege het perspectief van beter dierenwelzijn, het scheiden van urine en faeces en minder ammoniakemissies. De bedoeling van het onderzoek eind 2016 was het in kaart brengen van de relatie tussen:

  • Manier van vloerreiningen;
  • Hygiëne van de vloer (koe - uier - spenen melk);
  • Gedrag van melkvee.

Na enige tijd bleek dat de combinatie van de vloer met de mestopraaprobot van het Duitse bedrijf Betebe niet werkte. Aangezien de innovatieve kunststofvloer zowel nationaal als internationaal veel belangstelling heeft, werd verder gezocht naar de juiste opbouw en hard- / zachtheid van de vloer met de juiste techniek van mest oprapen.

Reinigingsfrequentie

Eind 2017 lukte het om een nieuwe vloer, de aangepaste High Welfare Floor, met een mestopraaprobot van JOZ te installeren op Dairy Campus. In februari 2018 is het onderzoek opnieuw gestart waarbij drie verschillende frequenties van reinigen van de toplaag vergeleken worden. De mestopraaprobot wordt gedurende 2 weken ingesteld op 3 keer, 5 keer en 8 keer verwijderen van de faeces van de toplaag. De urine loopt via de onderlaag naar een mestopslag.

Effect op diergedrag

Door vaak te reinigen zullen de koeien zeer waarschijnlijk schoner zijn en zal naar verwachting de emissie van ammoniak minder zijn. Echter door vaker te reinigen, bij 8 keer per dag zelfs ook gedurende de nacht, wordt het diergedrag vaker verstoord. Dat betekent dat de herstart gedurende circa 3 maanden eerst gericht is op het optimaliseren van de reinigingsfrequentie uit oogpunt van verminderen risico’s voor melkkwaliteit, minder emissie en voldoende rust in de veestapel. Na deze optimalisatieperiode zal in mei het onderzoek starten met het bepalen van de ammoniakemissie en zal het gedragsonderzoek met gebruik van sensor vervolgd worden.

Samenwerkingsverband

ID Agro heeft een nieuw consortium gevormd met High Welfare Floor en JOZ, die respectievelijk de vloer en mestrobot leveren. Zij zijn naast ZuivelNL en het Innovatiefonds van Dairy Campus de financiers van het onderzoek.