Project

Home Made Eiwit

Het eiwitmanagement op melkveebedrijven naar een hoger plan brengen, dat is het doel van het project ‘Home Made Eiwit’. Het ‘eigen eiwit’ als basis voor het ruwvoermanagement op het bedrijf.

Het doel is 65% eiwit van eigen land. Het eiwitmanagement heeft daarbij altijd twee kanten: goed voeren en goed telen! Beide aspecten komen in het project aan bod. Om dat te bereiken kijken we naar de totale bedrijfsvoering. We maken gebruik van eerder opgedane kennis en inzichten, maar ook nieuwe data analyses uit de sector, specifiek per regio en bedrijfstype.

Maatwerk staat centraal

Om een hoger plan te bereiken streven we naar maatwerk per bedrijf. Op basis van een goede analyse maken we een plan met duidelijke doelen en maatregelen. Diverse maatregelen zijn mogelijk, zoals: aandeel weidegras, krachtvoergebruik, aandeel jongvee, opbrengst grasland, etc. Om een hoger plan te bereiken gaan we ook kijken naar het slimmer en efficiënter organiseren van het ruwvoermanagement op het bedrijf. Ook daar is wellicht winst te halen. Als laatste denken we ook aan specifieke maatregelen die passen bij de strategie van het bedrijf. Maatwerk staat centraal om zo het verbeterpotentieel op het bedrijf te benutten. Dat is de uitdaging!

In het project bouwen we voort op de kennis en ervaring uit het voorafgaande project Eiwit van eigen land. Daarnaast zullen we ook de adviseurs rond het bedrijf betrekken bij ‘Home Made Eiwit’. Samen gaan we aan de slag en brengen we het eiwitmanagement naar een hoger plan.

Pilots/proefproject

In het project starten we met twee pilotgroepen (1 groep Oost-Nederland en 1 groep West-Nederland) met ieder zes deelnemers. Vanuit het project ontvangen de deelnemers begeleiding en adviezen op maat. De deelnemers gaan aan de slag op het eigen bedrijf en in de twee groepen delen de deelnemers kennis met elkaar. Daarnaast delen we de resultaten en ervaringen ook met de sector. We willen in de praktijk laten zien hoeveel verbeterpotentieel er is om eigen eiwit beter te benutten èn te produceren.

Achtergrond

Nieuws

Producten

Dit project is een onderdeel van Duurzame Zuivelketen 2030. Het wordt gesubsidieerd door ZuivelNL en het Ministerie van LNV (TKI Agri & Food).