Nieuws

Meer melk produceren door meer eiwit van eigen land

Gepubliceerd op
10 augustus 2021

Melkveehouder Marcel Grondman in Witharen is deelnemer aan het project ‘Home Made Eiwit’ in Oost Nederland. Dit jaar is hij enthousiast gestart in de studiegroep en met de individuele begeleiding. “Ik kijk nu bewuster naar de resultaten uit de KringloopWijzer en probeer die direct te vertalen binnen mijn bedrijfsvoering”.

Veehouder Marcel Grondman heeft in maatschap met zijn vrouw Nicole een melkveebedrijf die zij samen runnen. Ook hun kinderen en wat losse krachten werken regelmatig mee op dit bedrijf met ruim 230 melkkoeien. De belangrijkste reden om deel te nemen was om meer eiwit van eigen land te realiseren. ‘Natuurlijk streven we er naar om zoveel mogelijk eiwit van eigen land te oogsten, maar we vinden het nog belangrijker dat we dit eiwit om kunnen zetten in zoveel mogelijk melk in de tank’, zegt Grondman. 

Bedrijf van Grondman
Aantal koeien 230 stuks
Jongvee 100 stuks
Grasland 95 ha
Mais 24 ha
Intensiteit >18.000 kg/melk/ha

Radardiagram Marcel Grondman

Voor alle deelnemers aan het project is uit de KringloopWijzer van 2020 een radardiagram opgemaakt. Deze diagram geeft snel inzicht in de belangrijkste variabelen en knoppen die van invloed zijn op het % Eiwit van Eigen Land.

grondman.png

Wat opvalt aan deze radardiagram is het aantal stuks jongvee/ 10 melkkoeien met ruim 3 stuks erg laag is. Dit is toe te schrijven aan het feit dat het jongvee voorheen volledig uit besteed werd aan een opfokker. De dieren verkocht Grondman en kocht ze als vaars weer terug.  “Sinds half 2020 telt het jongvee weer volledig mee binnen de bedrijfsvoering. We zullen straks weer uitkomen op 5 tot 6 stuks jongvee per 10 melkkoeien’’, zegt de veehouder. Gemiddeld kwam het bedrijf in 2020 uit op 56% Eiwit van Eigen Land. In 2019 was dat 50%.

De graslandopbrengsten vielen in 2020 wat tegen. Grondman verwacht in 2021 een forse stijging van opbrengsten. "Het is een super groeizaam jaar tot nu toe. De kuilplaten liggen ondertussen al helemaal vol. Dat was afgelopen jaren wel anders’’, merkt hij op. De aankoop van krachtvoer en bijproducten stemt Grondman al jaren af op de behoefte aan energie en eiwit in het rantsoen en koopt alleen aan wat noodzakelijk is. Dat is ook terug te zien in de resultaten van de radardiagram. ‘Het ureumgetal is hierin leidend. Dit jaar loopt het mooi en lukt het om het ureumgehalte tussen de 15 – 20 te houden’’, zegt hij.  

Meten is weten

Sinds de deelname aan het project gaat hij regelmatig met de graslandhoogtemeter de wei in. Tijdens de zogenaamde Farmwalk schat hij de grasgroei in. “In het verleden heb ik vaak te laat gemaaid. Door te meten krijg ik meer gevoel bij de grasopbrengsten en kan ik beter het optimale tijdstip van weiden en maaien bepalen”, merkt Grondman op. Een ander belangrijk advies dit jaar uit dit project was het vergroten van de beweidingsoppervlakten. “Ik merk dat ik de koeien telkens een schoon perceel kan aanbieden en dat de dieren hierdoor ook meer vers gras opnemen. Dat zie ik direct terug in de melkproductie’’, zegt hij. Naast beweiden krijgen de koeien nog vers gras voorgeschoteld in de stal en wat mais en bierborstel. Door deelname aan het project maakt hij bewustere keuzes binnen zijn bedrijfsvoering. Dit leidt tot nieuwe kennis en ervaringen, die hij graag deelt met zijn collega’s.