Nieuws

Weidegrasopname in KringloopWijzer vraagt verdieping

Gepubliceerd op
26 november 2020

De huidige bepaling van weidegrasopname in KringloopWijzer roept in de praktijk nogal wat vragen op. Onderzoekers van Wageningen University & Research en Aeres Hogeschool hebben hier afgelopen jaar een verkennend onderzoek naar gedaan en gekeken of de huidige bepaling van weidegrasopname met bijbehorende gehalten verbeterd kunnen worden. Op basis van (inter)nationale onderzoeksinzichten blijkt de huidige benadering behoorlijk goed.

Dit is één van de conclusies uit het rapport: Verkenning betere berekening van opname vers gras in de KringloopWijzer. Op basis van een literatuuronderzoek en recente inzichten uit het beweidingsonderzoek is gekeken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de grasopname in de KringloopWijzer. Nu berekent de KringloopWijzer de grasopname op basis van een vaste hoeveelheid vers gras per uur weidegang. Deze grasopname wordt vervolgens bijgesteld in een berekende verhouding N en P met de gevoerde gras- en maiskuilen. Uitgaande van de huidige invoermogelijkheden op het gebied van de opname van vers gras met de daarbij behorende N- en P-gehalten is deze invoer niet op korte termijn aan te passen ofwel te verbeteren. Een daadwerkelijke verbetering ten aanzien van grasopname vraagt om extra invoermogelijkheden en rekenwijzen waarvoor meerdere benaderingen mogelijk zijn. Dit vergt meer onderzoek.

Opties om weidegrasopname beter in beeld te krijgen

Uit dit verkennende onderzoek komen meerdere mogelijkheden naar voren. Eén daarvan is het vaststellen van de grootte van de huiskavel in relatie tot het aantal weidende koeien. Het vaststellen van deze zogenaamde beweidingsintensiteit is een optie die bijdraagt aan inhoudelijke informatie over het aanbod van vers gras per koe. Deze invoeroptie is goed te borgen. Een andere optie om grasopname en -kwaliteit beter mee te nemen in de KringloopWijzer door rekening te houden met de periode van weidegang. Bijvoorbeeld door onderscheid te maken tussen voorjaar, zomer en najaar, aangezien de grasopname en –kwaliteit gedurende het seizoen veranderen.  

Meer weten over deze verkenning?

Lees het rapport: Verkenning betere berekening van opname vers gras in de KringloopWijzer