Nieuws

Slimme bouwplannen, hogere ruwvoeropbrengsten

Gepubliceerd op
14 oktober 2019

Op 26 november presenteert Wageningen University & Research samen met het Louis Bolk Instituut en bedrijven uit de agrarische sector de resultaten van vier jaar onderzoek binnen de PPS Ruwvoer en Bodem. Dit onderzoek heeft geleid tot nieuwe kennis en inzichten over ruwvoerproductie van gras en mais. Kennis die zowel interessant is voor adviseurs als melkveehouders.

Tijdens dit eindsymposium van de PPS Ruwvoer en Bodem zullen de resultaten op een interactieve manier gepresenteerd worden door onderzoekers en experts. Wat is de invloed van bodem en managementkeuzes voor potentiële opbrengsten van gras en mais? Wat betekenen deze nieuwe inzichten voor de kringlooplandbouw? En hoe kunnen melkveehouders deze kennis toepassen in de praktijk?

De volgende thema’s staan  26 november op het programma:

  • Yield gaps in maïs en gras
  • Bouwplanopbrengst en optimalisatie
  • Plant-bodem interacties bij grasteelt
  • Plant-bodem interacties bij maisteelt
  • Beslissingsondersteunende systemen/tools

Het programma voor deze dag is te vinden op: Eindsymposium PPS Ruwvoer en Bodem

Aanmelden

Ben je een adviseur, melkveehouder of op een andere manier werkzaam in de agrarische sector? Dan ben je van harte welkom. Deelname is gratis. Meld je hier snel aan. Er is beperkt plaats.

Meld je hier direct aan