Nieuws

Melkproductie per koe niet van invloed op voersaldo

Gepubliceerd op
29 januari 2024

De aanvoer van krachtvoer bepaalt voor een groot deel het percentage eiwit van eigen land. Hoe meer krachtvoer hoe minder ruimte er is om eigen voer te benutten. Het voeren van meer krachtvoer wordt vaak gedaan met de gedachte dat de extra melk die het oplevert de kosten waard zijn. Maar is dat ook zo? In Home Made Eiwit (HME) namen we de proef op de som.

Praktijk

In de praktijk blijkt vaak dat meer krachtvoer het eigen ruwvoer kan verdringen in het rantsoen en dus de benutting van eigen ruwvoer vermindert. Ervaringen uit de studiegroepen van Home Made Eiwit laten zien dat elke extra kilo aangekocht krachtvoer eigenlijk vier kilo extra melk moet opleveren. Waarbij het uiteindelijk niet zozeer gaat om de hoeveelheid krachtvoer of melkproductie per koe, maar per 100 kg meetmelk.

Voersaldo

Het verschil tussen de voerkosten en de melkopbrengsten is het voersaldo: de dagelijkse kosten van het voer worden van de melkopbrengsten per dag afgetrokken. Er wordt vaak vanuit gegaan dat met een hogere melkproductie ook het voersaldo toeneemt. Maar wanneer het voersaldo per 100 kg meetmelk wordt uitgedrukt, is het verband tussen de melkproductie en het voersaldo verdwenen. De melkproductie per koe zegt dus niets over het voersaldo per 100 kg meetmelk. Zie figuur 1 waar er geen stijgende trend te zien is bij het voersaldo naarmate de melkproductie hoger wordt.

Er is wel een verband tussen het krachtvoerverbruik per 100 kg meetmelk en het voersaldo per 100 kg meetmelk. Zie ook figuur 2. Hoe lager het krachtvoerverbruik, hoe hoger het voersaldo.

Naast de resultaten bij de deelnemers aan HME, wordt dit beeld ook bevestigd op andere bedrijven die scherp op het krachtvoerverbruik letten en daarmee hogere voersaldo’s weten te realiseren. Gemiddeld zien we dat bedrijven die meer dan 25 kg krachtvoer per 100 kg meetmelk voeren, op een lager voersaldo uitkomen. Met andere woorden: iedere kilo extra krachtvoer moet minimaal 4 kg extra melk op leveren. Wanneer dit niet lukt gaat de hoeveelheid krachtvoer per 100 kg omhoog. En dat betekent een lagere efficiëntie en ook een lager voersaldo.

Tips om minder krachtvoer te voeren

Hoe lukt het bedrijven om minder dan 25 kg krachtvoer per 100 kg melk te voeren? We zetten de tips op een rijtje:

  • Goede kwaliteit eigen ruwvoer;
  • Benutten van vers gras;
  • Zorgvuldig in- en uitkuil-management;
  • Niet bang zijn om minder krachtvoer te voeren;
  • Kunnen schakelen als de omstandigheden erom vragen;
  • Bewust zijn en sturen op hoeveelheid krachtvoer.

De grote verschillen tussen bedrijven laten zien dat hier veel winst is te behalen. Er is een verschil van €10,- per 100 kg meetmelk tussen de twee uiterste bedrijven. Dit betekent een verschil van €100.000,- voor een bedrijf met 1 miljoen kg melk. De moeite waard om hier stappen in te zetten.

a89cf68f-f763-4289-b6cc-1939c709b464_home made eiwit_97b1a184_725x300.png