Nieuws

Nog ruimte voor enkele deelnemers aan pilot evenwichtsbemesting

Gepubliceerd op
23 januari 2017

Sinds 17 januari 2017 kunnen veehouders zich aanmelden voor de zogenoemde BEP-pilot. In deze pilot mogen deelnemers evenwichtsbemesting toepassen: de bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm (BEP) wordt gebaseerd op de fosfaatonttrekking van de gewassen en de fosfaattoestand van de bodem. Bedrijfsspecifieke bemesting draagt bij aan een gezonde en vruchtbare bodem.

Deelname aan de pilot leverde de deelnemers vorig jaar gemiddeld bijna 17 kilo fosfaatruimte op. In de BEP-pilot is plaats voor 200 deelnemers. Er is nog ruimte voor ondernemers die willen meedoen. Zij kunnen zich aanmelden tot 1 februari 2017. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst van het aanmeldformulier. Meer informatie, de voorwaarden en het aanmeldformulier staan op de website van LTO Noord.