Nieuws

Meer fosfaatruimte voor deelnemers aan BEP-pilot

Gepubliceerd op
18 juli 2017

Deelname aan de pilot evenwichtsbemesting fosfaat (BEP-pilot) levert dit jaar de deelnemers meer fosfaatruimte op dan vorig jaar. De forfaitaire norm over 2016 is gemiddeld 83,1 kilo, de BEP-norm gemiddeld 103,9 kilo. Vorig jaar was dit 100,8 kilo. Gemiddeld levert de pilot dus 20 kilogram meer fosfaatruimte. Vorig jaar was dit 16,8 kilo. De verwachting is dat het weer hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Deelnemers hebben beschikking ontvangen

De deelnemers aan de BEP-pilot ontvingen begin mei hun beschikking waarin staat hoeveel gebruiksruimte ze hebben. De BEP-pilot maakt dit jaar voor het eerst gebruik van de Centrale Database KringloopWijzer. Veel ondernemers moesten nog wennen aan het systeem. Daarnaast konden niet alle bedrijven hun gegevens goed kwijt in de database. Ondernemers moesten, na controle van de ingevoerde gegevens door pilotmedewerkers, zelf gegevens aanpassen. Daarom kon pas op 18 april de lijst met deelnemers bij RVO worden ingediend en ontvingen de deelnemers pas begin mei hun beschikking.

Landelijke spreiding

De 192 deelnemers zijn redelijk verspreid over het land. Nieuwe deelnemers op veen- of lössgrond zouden voorrang krijgen, maar uit deze gebieden kwamen geen aanmeldingen.