Nieuws

Zaai direct een vanggewas onder de mais

Gepubliceerd op
3 mei 2017

Een goed ontwikkeld vanggewas zorgt voor een positieve organische stofbalans van een maisperceel. Het vanggewas legt ook de stikstof vast die vrijkomt nadat de maïs geen N meer opneemt en voorkomt zo uitspoeling van stikstof naar het grondwater. De vastgelegde stikstof geeft vervolgens weer een besparing op de bemesting voor het volgende seizoen.

Om een goed ontwikkeld vanggewas te krijgen moet de mais op tijd, rond begin september geoogst worden, zodat het vanggewas op tijd gezaaid kan worden. Kies daarom voor een vroegrijp maisras.Door een vanggewas onder te zaaien creëer je een voorsprong ten opzichte van het zaaien na de oogst. Bij onderzaai kan een week tot 10 dagen later gehakseld worden. Ook dan ligt het oogsttijdstip vroeger dan menigeen gewend is. Dat is ook noodzakelijk, want gras wat tussen de maïs staat ontwikkeld zich pas echt als de mais er af is. Janjo de Haan zette tijdens de CBGV-themadag in 2015 de voordelen op een rij tijdens zijn presentatie: Vanggewas nu zaaien of later?

Italiaans raaigras of speciaal rietzwenk

Er zijn twee manieren om een vanggewas ‘onder’ te zaaien. Een beperkte groep maistelers zaaien al jaren  Italiaans raaigras tussen de mais als de mais ongeveer kniehoogte heeft. Hierbij gebruiken zij vaak  een schoffel  met een daarop gemonteerde zaaimachine. Eventuele nakiemers van onkruiden pakken zij dan tegelijkertijd met het zaaien van het vanggewas aan. Bij onderzaai van Italiaans raaigras is 25 kilogram zaaizaad per hectare nodig. Sinds een aantal jaren is er een speciaal rietzwenk mengsel Proterra op de markt dat omstreeks dezelfde tijd als de mais gezaaid kan worden. Van dit mengsel is 15-20 kilogram zaaizaad per hectare nodig. Dit gewas wordt volvelds gezaaid, wat zorgt voor een gelijkmatige stand van het vanggewas ten opzichte van het onderzaaien in juni. Het mengsel kan ook gezaaid worden gelijktijdig met het wiedeggen. Dit vindt dan een aantal dagen na het mais zaaien plaats. Deze methode heeft als voordeel dat naast het zaaien van het vanggewas ook onkruidbestrijding plaats vindt.

Onkruidbestrijding

Bij grasonderzaai in de mais is onkruidbestrijding een aandachtspunt. Zo moet bij de onderzaai van rietzwenk rekening gehouden worden met de dosering van de grassenmiddelen in mais. Hierbij moet gestuurd worden op een goede concurrentieverhouding tussen mais en gras. Als de mais zich goed ontwikkeld en snel groeit moet men zeer terughoudend zijn met het gebruik van grassenmiddelen om te voorkomen dat het rietzwenk wordt doodgespoten. In een ongunstig voorjaar voor de mais, waarbij de mais traag ontwikkeld en het gras rustig doorgroeit zal er juist een grassenmiddel in aangepaste dosering moeten worden toegepast om te voorkomen dat het rietzwenk de mais gaat beconcurreren.
Als het plan is om Italiaans raaigras onder te gaan zaaien kan men het beste de bodemherbiciden uit de cocktail weglaten. Het kiemen van het graszaad wordt dan niet onnodig geremd en door het schoffelen wordt de filmlaag die de bodemherbicide vormt toch verbroken en is de toegevoegde waarde van dit middel klein. Daarnaast pak je met het schoffelen ook een deel van de nakiemers aan en is de noodzaak van een bodemherbicide dus ook kleiner.

Meer lezen? Ga dan naar de Adviesbasis Bemesting van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, paragraaf 1.4 Nalevering ondergeploegde gewassen en gewasresten.