Project

Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) is een initiatief van LTO-Nederland. ZuivelNL financiert de activiteiten van de commissie.

De commissie draagt er zorg voor dat er een onafhankelijk bemestingsadvies voor iedereen beschikbaar is: de digitale ‘Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen’. Het bevat bemestingsadviezen voor grasland, grasland met klaver, graslandvernieuwing, maïs, granen voor GPS, voederbieten en luzerne.

logobemestingsadvies.jpg

De CBGV stelt jaarlijks een werkplan op met activiteiten die naar haar mening op dat moment het beste aansluiten bij signalen uit de praktijk. Naast goedkeuring van eventuele aanpassingen van de bemestingsadviezen prioriteert en begeleidt zij onderzoek op het terrein van bemesting.De Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen wordt voortdurend gecontroleerd. Indien nodig worden adviezen gewijzigd of nieuwe adviezen toegevoegd op basis van afgesloten onderzoek.

Met vragen over ‘de adviesbasis’ of de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie.

Kijk voor meer informatie op www.bemestingsadvies.nl.

Nieuws

Producten