Nieuws

Weideseizoen 2018 start goed

Gepubliceerd op
2 juli 2018

Het beweidingsseizoen 2018 voor de beweidingsproeven van Amazing Grazing kende dit jaar een goede start. Na een koude maand maart en een relatief warm april startte het beweidingsseizoen op Dairy Campus op tijd. Een hoge grasgroei in april zorgde voor vroeg en veel beschikbaar etgroen.

Een goede planning in het voorjaar is cruciaal voor het verdere verloop van het weideseizoen. Het weer is daarbij een sterk bepalende factor, waar je als weide-manager goed mee om moet gaan. Elk jaar is anders en heeft een andere aanpak nodig. Het voorjaar van 2018 vertoont meer overeenkomsten met 2016 dan met 2017, maar de grasgroei was eind april hoger waardoor nog meer gemaaid kon worden om meer etgroen te creëren.

Voorjaar 2018

Begin maart stonden we nog op de schaats, daarna werd het al snel warmer. In de tweede helft van maart hadden we weer te maken met een koude periode, waardoor maart 2018 gemiddeld kouder was dan de twee voorgaande jaren. April was een relatief warme maand, met temperaturen die optimaal waren voor een goede grasgroei met relatief warme nachten.

Het is voor een goede planning belangrijk om op tijd te starten met beweiding. Op Dairy Campus gingen de koeien dit jaar op maandag 16 april voor het eerste naar buiten. In 2016 was dat op 18 april en in 2017 op 3 april. In figuur 1 is het graslandgebruik in het voorjaar van de laatste 3 jaren weergegeven bij een veebezetting van 7,5 melkkoe per hectare.

Figuur 1: Vergelijking graslandgebruik in het voorjaar stripgrazen op Dairy Campus in 2016, 2017 en 2018 bij veebezetting van 7.5 mk/ha
Figuur 1: Vergelijking graslandgebruik in het voorjaar stripgrazen op Dairy Campus in 2016, 2017 en 2018 bij veebezetting van 7.5 mk/ha

De bovenste kalender geeft de uitvoering in 2018 weer, de middelste in 2017 en de onderste in 2016. In 2016 is eerst voorbeweid in de strips 20 t/m 31. Daarna was het verloop ongeveer gelijk aan 2018, maar door de iets explosievere groei is in 2018 meer gemaaid, waardoor meer etgroen is gecreëerd. Dit groeiverschil is ook duidelijk te zien in figuur 2, waar de berekende grasgroei op basis van de wekelijkse Farmwalk is weergegeven.

Figuur 2 Dagelijkse grasgroei in 2016, 2017 en 2018 in het stripgraassysteem op de Dairy Campus
Figuur 2 Dagelijkse grasgroei in 2016, 2017 en 2018 in het stripgraassysteem op de Dairy Campus

In deze figuur 2 is ook te zien dat de groei in 2018 iets hoger is geweest dan in 2016, maar dat 2018 nu duidelijk wat droger is en daardoor in juni een wat lagere groei laat zien dan in 2016. Vorig jaar (2017)  was een vroege start, maar werd het daarna kouder waardoor de grasvoorraad snel slonk.  

Smakelijk weidegras

Het grasaanbod aantrekkelijk houden is een belangrijk bij beweiden. Soms moet echt gemaaid worden in dienst van de beweiding, wat ten koste kan gaan van een maximale grasproductie. Een explosieve groei gaf in 2018 de mogelijkheid om snel etgroen te creëren. De koeien konden door het vroeg maaien van de eerste strips (let op: maai niet teveel in 1 keer, anders wordt het etgroen niet optimaal benut) al na 1 maand op etgroen weiden bij het stripgraassysteem. Van dit etgroen werd vervolgens alles opgenomen, wat zorgt voor een erg hoge benutting.

Grasopname en ruwvoeropname

De versgrasopname van de koeien kan in de praktijk nog niet rechtstreeks worden bepaald. In voorgaande jaren werd de grasopname in de beweidingproeven berekend met gebruik van de VEM dekking. De VEM gehalten van het gras in 2018 zijn op dit moment nog niet bekend, maar een eerste indicatie voor de grasopname kan ook uit de hoeveelheid bijvoeding worden gehaald. Als de totale ruwvoeropname, inclusief vers gras, maar exclusief de vaste krachtvoergift, gemiddeld 15 kilogram droge stof per koe per dag is dan kan een indicatie van de grasopname worden verkregen.

Binnen de proefopzet van 7,5 melkkoeien per hectare konden ook bij de start van het seizoen hoge vers grasopnames gerealiseerd worden en hoefde weinig te worden bijgevoerd (tot 8-9 kg ds vers weidegras). Vanaf begin juni nam de groei sterk af door de drogere omstandigheden, de bijvoeding moest verhoogd worden en de grasopname daalde tot ongeveer 4-5 kilogram droge stof  in juni. Gemiddeld was de grasopname rond de 7 kilogram droge stof per koe per dag.