Nieuws

Optimaliseren voeropname melkvee door fokkerij

Gepubliceerd op
30 maart 2015

Fokkerij kan bijdragen aan een efficiëntere veestapel omdat het zorgt voor een permanente verandering in de genetische aanleg van het dier. Dat blijkt uit de recent afgeronde onderzoeken naar een fokwaarde voor voeropname in Nederland, die gefinancierd waren door PZ en CRV.

De voeropname van een dier wordt grotendeels bepaald door de energiebehoefte voor melkproductie (melk, vet, eiwit) en onderhoud (hoogtemaat, inhoud, voorhand, als indicatoren voor het lichaamsgewicht). Dit zijn dan ook belangrijke voorspellers voor de voeropname van een koe. Het analyseren van voorspellers is belangrijk aangezien voeropname niet van alle koeien in Nederland gemeten zal kunnen worden, terwijl de prestatie van deze voorspellers wel van (bijna) alle koeien in Nederland bekend is.

Hogere betrouwbaarheid

Door alleen uit te gaan van exterieurgegevens, kan de fokwaarde voor voeropname met een betrouwbaarheid van max. 17% geschat worden. Door alleen uit te gaan van de productiegegevens, kan de fokwaarde voor voeropname met een betrouwbaarheid van >50% geschat worden. Door beide informatiebronnen mee te nemen, kan de betrouwbaarheid stijgen tot >70%.

Gecombineerde informatie

De fokwaarde op basis van voorspellers is een goede start, maar maakt nog niet het daadwerkelijke onderscheid tussen de voeropname van twee koeien met dezelfde melkproductie en hetzelfde exterieur. De genomische voorspellingen van voeropname zijn daartoe wel in staat. Als de fokwaarden geschat worden op basis van de genomische voorspelling van voeropname, dan is de range voor de hedendaagse stieren tussen -1 en +1 kg droge stof opname per dag. De betrouwbaarheid van deze fokwaarde is 20%. Als de fokwaarden geschat worden op basis van de genomische voorspelling voor voeropname plus de voorspellers van voeropname uit productie en onderhoud, dan is de range voor de hedendaagse stieren tussen -2 en +2 kg droge stof opname per dag voor de hedendaagse stieren. De fokwaarde gebaseerd op gecombineerde informatie is de eindfokwaarde waar we naar streven in Nederland, en deze heeft een betrouwbaarheid max. 60%.

Fokwaarde voor voeropname

Deze fokwaarde voor voeropname is momenteel al ge├»ntegreerd in de Better Life Effici├źntie index van CRV en zal hopelijk volgend jaar via GES (Genetische Evaluatie Stieren) beschikbaar zijn voor alle nationale stieren. Met deze integratie van de fokwaarde voor voeropname in een index loopt Nederland voorop in het mogelijk maken dat veehouders stieren kunnen selecteren wiens dochters hun ruwvoer beter benutten en langer leven, waardoor de levensproductie per koe verhoogd wordt maar toch eenzelfde hoeveelheid voer gebruikt wordt door de koe.

Vervolgstappen

Er zijn nog enkele vervolgstappen mogelijk om de fokwaarde voor voeropname in de toekomst beter en betrouwbaarder te maken. Hierbij is te denken aan het gebruiken van de gegevens van herkauwsensoren, maar ook het koppelen van de MIR-profielen van de melk aan de voeropname van een koe. De MIR profielen zijn een weerspiegeling van de samenstelling van de melk, en daarmee van de vertering van het dier. Deze mogelijkheden zullen de komende jaren verder onderzocht worden in een samenwerking tussen Dairy Campus, CRV en Wageningen UR Livestock Research.

De uitkomsten van het onderzoek zijn te lezen in het rapport Fokwaarde voeropname - Introductie van een fokwaarde voor voeropname in Nederland.