Themadag

Mest verdelen: de sleutel bij lagere bemestingsnormen

De één ‘zweert’ bij een nauwkeurige verdeling van aanwezige mest als de gebruiksruimte knelt, terwijl een ander denkt dat het goed is om overal evenveel mest te geven. Tijdens de jaarlijkse themadag van CBGV op 15 februari 2018 staat dan ook de volgende vraag centraal: Is het verdelen van mest de sleutel bij lagere bemestingsnormen?

Organisator Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen
Datum

do 15 februari 2018 13:30 tot 16:30

Locatie De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk

Bedrijven met mais willen graag eerst de mais voldoende mest geven, maar gaat dat niet ten koste van de voederwaarde van het gras? En wat betekent dit voor de milieudoelen die we hebben als sector in Nederland?
Kortom een thema om eens goed bij de kop te pakken. Dit doen we samen met het project Koeien & Kansen. Zij presenteren deze middag de PERCEELSVERDELER, een adviestool om de mest optimaal over het bedrijf te verdelen.

Programma

13:15 Ontvangst
13:30 Welkom door voorzitter CBGV Inge van Schie - Rameijer, LTO
Bemesten van gras na mais en mais na gras Wim Bussink, Nutriënten Management Instituut
Anders mest verdelen tussen gras en mais Jaap Schröder, Wageningen University & Research
Mest verdelen bij maaien/weiden en naar behoefte per perceel Jantine van Middelkoop, Wageningen University & Research
15:05 Pauze
Anders mest verdelen voor betere voederwaarde Zwier van de Vegte, KTC De Marke, WUR
Mest verdelen met de Perceelsverdeler Koos Verloop en Jouke Oenema, Koeien & Kansen, WUR
Discussie o.l.v. Bert Philipsen
16:30 Afsluiting door Inge van Schie - Rameijer Aansluitend borrel

Aanmelden voor deelname

U kunt zich nu al aanmelden door een email te sturen naar livestockresearchsecrdiervoeding@wur.nl.