Nieuws

Fokwaarde voeropname nu bekend voor alle stieren

Gepubliceerd op
6 april 2016

Fokkerij kan bijdragen aan een efficiëntere veestapel omdat het zorgt voor een permanente verandering in de genetische aanleg van het dier. Dat blijkt uit de recent afgeronde onderzoeken naar een fokwaarde voor voeropname in Nederland, die gefinancierd waren door PZ en CRV.

Melkveehouders hebben belang bij een zo laag mogelijke voeropname versus een zo hoog mogelijke melkproductie. Fokken op koeien met een hoge voerefficiëntie helpt de economische bedrijfsresultaten optimaliseren. Veehouders kunnen de fokwaarde voor voeropname gebruiken in relatie tot de melkproductie om zo te fokken op efficiëntere koeien.

Altijd in relatie tot

De fokwaarde voor voeropname staat niet op zichzelf. Logischerwijs gaat een dier dat meer melk produceert ook meer eten. Een dier met 800 kg lichaamsgewicht gaat ook meer voer opnemen dan een dier dat amper 600 kg weegt. De fokwaarde voeropname moet je dus altijd zien in relatie tot de melkproductie of tot de fokwaarde voor gewicht of lichaamsconditie. Ook om te voorkomen dat je fokt op koeien die zichzelf helemaal weggeven, te klein worden, of helemaal geen melk meer produceren. 

Nederland koploper

Nederland is koploper in de wereld met de publicatie van de fokwaarden voeropname voor alle stieren. We zijn na Australië het tweede land dat een fokwaarde voeropname voor alle stieren heeft. Dus wat in 2009 begon met een pilotstudie op basis van bestaande data, en daarna steeds verder uitgebreid is in vervolgprojecten op de Dairy Campus, resulteert nu mede door financiering van Productschap Zuivel in de publicatie van een unieke fokwaarde.

Meer over deze fokwaarde is te lezen in de tweede maart-editie van de Veeteelt: Fokwaarde voeropname op volle kracht.