Project

Handboek Melkveehouderij on-line en up-to-date

Het Handboek Melkveehouderij is een onmisbaar digitaal naslagwerk voor melkveehouders en hun adviseurs. Het boek is gebaseerd op kennis en onderzoeksresultaten van onder meer Wageningen Livestock Research.

Het digitale handboek is voor iedereen gratis toegankelijk.

In het digitale Handboek Melkveehouderij is belangrijke basisinformatie voor een optimale bedrijfsvoering bij elkaar gebracht. Voor achtergrondinformatie en de meest actuele gegevens verwijst het handboek direct naar informatie, publicaties en tools op internet. Op die manier zijn ook de nieuwste ontwikkelingen en adviesprogramma’s gemakkelijk te vinden.

In 2020 zijn de belangrijkste onderdelen van het digitale Handboek geactualiseerd en als Handboek Melkveehouderij 2020/2021 op internet geplaatst. Jaarlijks wordt per hoofdstuk informatie vervangen of toegevoegd. Samengevat heeft het up-to-date houden van het Handboek betrekking op:

  1. Actualisering van bestaande informatie, meest in de vorm van tabellen;
  2. Uitbreiding van het Handboek met nieuwe informatie en afbouw van minder actuele onderwerpen;
  3. Actieve koppeling met kennis die beschikbaar is gekomen uit door ZuivelNL (mede)gefinancierde projecten door opname in het Handboek.

Voor het up-to-date houden van het Handboek is een projectteam gevormd. Per groep van verwante hoofdstukken is er een deskundige als inhoudelijk eindverantwoordelijke. Gebruikers hebben de gelegenheid om suggesties voor verbetering van het Handboek door te geven via het e-mail adres van de projectleider van het Handboek Melkveehouderij.

Het Handboek Melkveehouderij is ook verkrijgbaar als gedrukte versie: Paperback Handboek Melkveehouderij.

Nieuws

Producten