Nieuws

Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2019-2020

Gepubliceerd op
2 september 2019

Wageningen Livestock Research publiceert een nieuwe editie van het Handboek Melkveehouderij. De nieuwe editie is geactualiseerd en uitgebreid met onder andere kennis over sorghum en zeewier als voedergewas, bemesting van snijmaïs, droogstandsmanagement voor individuele koeien, huisvesting van melkvee en verduurzaming van de melkveehouderij.

Onafhankelijk naslagwerk

Het Handboek Melkveehouderij is al tientallen jaren hét naslagwerk voor melkveehouders, agrarisch adviseurs, veehouderijdocenten en -studenten. Het handboek is voor een belangrijk deel gebaseerd op de kennis en informatie ontwikkeld door Wageningen Livestock Research. Het handboek is gratis te raadplegen via de website van Handboek Melkveehouderij. De update en het beschikbaar stellen van dit handboek is financieel mogelijk gemaakt door ZuivelNL.

Verwijzing via internet

Het Handboek Melkveehouderij 2019-2020 brengt belangrijke basisinformatie voor een optimale bedrijfsvoering bij elkaar. Voor achtergrondinformatie en de meest actuele gegevens verwijst het handboek naar informatie, publicaties en tools op internet. Op die manier zijn ook de nieuwste ontwikkelingen en adviesprogramma’s gemakkelijk te vinden.

Gratis downloaden

U kunt het Handboek Melkveehouderij 2019-2020 gratis downloaden. Daarnaast is het Handboek Melkveehouderij verkrijgbaar als gedrukte versie: Paperback Handboek Melkveehouderij.