Nieuws

Geduld op de proef gesteld bij ondernemers Koopman

Gepubliceerd op
31 januari 2024

Hains en Nanne Koopman hebben vanuit het project Koeien & Kansen in 2018 de BedrijfsWaterWijzer toegepast en een waterplan opgesteld. In dit plan waren verschillende maatregelen vastgesteld, zoals het plaatsen van peilgestuurde drainage, het dempen van een aantal sloten en aanleggen van een plasdrasstrook.

Nu vijf jaar later zijn de plannen daadwerkelijk in de praktijk gebracht. In een uitgebreid artikel op Melkvee.nl blikken de broers terug op het totale traject van plan tot uitvoering. Het realiseren van het plan bleek vervolgens lastiger. ‘Hadden we geweten hoeveel tijd en gesprekken het zou kosten hadden we het misschien niet gedaan’, zegt Hains nu. Wetterskip Fryslân werd in een vroeg stadium betrokken, maar was niet direct enthousiast. Hains: ‘Het zelf bepalen van het waterniveau door melkveehouders was nieuw voor dit gebied.’ Hielke Hijlkema (toen agrarisch relatiebeheerder namens het Wetterskip): ‘Sturen aan het watersysteem is de core-business van het waterschap. Dat uit handen geven voelde in eerste instantie onwennig. Tegelijkertijd willen we ook ruimte bieden aan vernieuwing en meedenken met agrariërs over beter waterbeheer.

"Wij zijn blij met de uitvoering van de BedrijfsWaterWijzer''
Hains en Nanne Koopman in Fluessen

Doordat de BedrijfsWaterWijzer (BWW) goed in kaart brengt wat de voordelen zijn van maatregelen voor de waterkwaliteit ging het Wetterskip toch overstag: optimale benutting van mest door het gras betekent minder overschot, minder sloten is minder belasting van het oppervlaktewater, minder bemesting door de plasdrasstrook en meer piekberging door betere ontwatering.

Wil je weten hoe Nanne en Hain dit traject hebben ervaren?