Nieuws

Video over het verhogen van percentage eiwit van eigen land

Gepubliceerd op
18 november 2021

In de afgelopen jaren zijn Els en Gerard Uijterlinde in Deurningen actief aan de slag gegaan met het verhogen van het percentage eiwit van eigen land. En met succes. Wat ze daarvoor hebben gedaan vertellen in de onderstaande video Stan de Kringloopman, deel 5.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

In de video worden adviezen gegeven over hoe je meer eiwit van eigen land kunt halen. Hieronder vind je een top 6 van factoren die de grootste invloed hebben op dit kengetal, zoals

  • Melkproductie (ton) per ha (intensiteit)
  • Opbrengst droge stof per hectare grasland (kg)
  • Percentage vers gras in het rantsoen (%)
  • Percentage grasland op het bedrijf (%)
  • Ruw eiwitgehalte in vers gras (g/kg)
  • Ruw eiwitgehalte per kiloVEM in het totale rantsoen (g)

Meer informatie

Download hier de factsheet over % eiwit van eigen land.met een toelichting op de top 6 van factoren die invloed hebben op dit kengetal. .

Of kijk op de site van het project Home Made Eiwit voor meer informatie over het produceren van meer eiwit van eigen land.

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL