Presentaties KringloopWijzer

Communicatiemiddelen

Het project Mijn KringloopWijzer ontwikkelt regelmatig nieuwe communicatiemiddelen. Deze informatie is vrij beschikbaar met bronvermelding. Deze informatie is goed te gebruiken in studiegroepbijeenkomsten of andere relevante kennisuitwisselkanalen.

Er zijn verschillende presentaties ontwikkeld, die met bronvermelding in het veld gebruik mogen worden. Het betreft de volgende presentaties:

  • Schakels in de KringloopWijzer - In de presenteatie worden alle onderdelen in de KringloopWijzer onder de loep genomen. Alle facetten worden schakels in de kringloop op een melkbedrijf worden benoemd en toegelicht.
  • Achtergronden Koeien en Kansen - KringloopWijzer - In deze inleiding ligt de nadruk op het onstaan van de KringloopWijzer en de rol van het project Koeien& Kansen hierin. Er is aandacht voor de verschillende achtergronden en doelen van deze projecten.
  • Economische resultaten KringloopWijzer - Aan de hand van een voorbeeld en resultaten uit het project Koeien & Kansen wordt een bedrijfssituatie doorgerekend. 
  • Feiten en fabels KringloopWijzer - De KringloopWijzer vergroot het inzicht in de mineralenrkringloop op het bedrijf. Op basis van 700 ingevulde KringloopWijzer zijn de feiten en de fabel van dit instrument in beeld gebracht.

Vragen of opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een mail naar info@mijnkringloopwijzer.nl of vul een contactformulier in.