Nieuws

Optimaal bemesten met toepassen van bodemscan

Gepubliceerd op
25 februari 2019

Het is ieder jaar weer een uitdaging om met de beschikbare mest een maximale grasproductie te realiseren. De inzet van nieuwe technieken maakt het mogelijk om steeds nauwkeurig te gaan bemesten. Door de inzet van een bodemscan kan er op een perceel plaatsspecifiek bemest worden. Met deze aanpak zijn waarschijnlijk minder meststoffen nodig om eenzelfde of hogere gewasproductie te realiseren.

Door de inzet van een bodemscan is het mogelijk om de grond pleksgewijs te benaderen in plaats van op perceelsniveau, wat nu in de praktijk gebeurt. De machine kan plaatsspecifiek de pH, het organische stofgehalte en elektrische geleidbaarheid bepalen. Deze parameters geven inzicht in de verschillen in de bodemvruchtbaarheid. Met deze specifieke informatie kan vervolgens gezocht worden naar mogelijkheden om deze verschillen aan te pakken. Dit kan door plaatselijk de bodem te verbeteren op plekken waar het nodig is en door meer of juist minder bemesting toe te passen. Zo kan je iedere plek op een perceel naar behoefte bemesten.  

Het toepassen van een bodemscan is nog geen gemeen goed, maar biedt zeker mogelijkheden voor de toekomst om nauwkeuriger te bemesten en de mineralen binnen kringloop op het bedrijf beter te benutten.

Perceelsspecifieke bemesting

Het merendeel van de  melkveehouders past nu perceelsspecifieke bemesting toe. Start u binnenkort met bemesten, houdt dan rekeningen met de aandachtspunten in deze KringloopTIP: Maak van bemestingsplan een investeringsplan.  En maak bijvoorbeeld gebruik van de  perceelverdeling. Dit adviesprogramma kan u helpen bij het optimaal verdelen van de meststoffen over de verschillende percelen.

Bodemscan in beeld

  • Bekijk hieronder het filmpje van Zwier van de Vegte vanuit het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) over de werking van de bodemscan.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan