Nieuws

Maak van bemestingsplan een investeringsplan

Gepubliceerd op
16 januari 2017

Vanaf 16 februari mag er weer mest op grasland uitgereden worden. Goed voorbereiden is het halve werk en dat geldt zeker voor bemesten. Voor meststoffen geldt hetzelfde als voor euro’s: je kan het maar één keer uitgeven. Dus investeer goed in bodem en gewas. Dit betaalt zich op zowel op de korte als de lange termijn terug.

Een aantal tips om optimaal te bemesten:

 • Werk planmatig, bemonster mest en bodem en maak een match tussen vraag en aanbod. Lees meer hierover in de KringloopTIP: Zorg voor de juiste match tussen vraag en aanbod.
 • Bepaal de gemiddelde stikstof en fosfaatbehoefte van gras, mais en eventuele andere gewassen. Gebruik hiervoor de bemestingsnormen.
 • Bereken de gemiddeld beschikbare hoeveelheid stikstof en fosfaat per hectare uit dierlijke mest. Meestal is deze al vastgelegd in het bemestingsplan derogatie.
 • Maak een inschatting van de opbrengstverschillen. Deel de percelen in, in drie categorie├źn: gemiddelde opbrengst, 10% minder dan gemiddeld en 10% meer dan gemiddeld.
 • Raadpleeg de fosfaatbemestingsadviezen uit de grondanalyse.
 • Bij gelijke opbrengst heeft een perceel met een hoog stikstofleverendvermogen (NLV) minder kunstmest stikstof nodig
 • Houdt ook rekening met de aanwezige weidemest.
 • Grasklaver kan met minder stikstof uit kunstmest toe. Deze bespaarde stikstof kan goed ingezet worden op de hoog producerende graspercelen, zonder klaver.
 • Mais na gras kan zonder bemesting. Geen dierlijke- en geen kunstmest. De mineraliserende zode geeft voldoende stikstof en fosfaat. Het is belangrijk de graszode vroeg kapot te maken.
 • Voorafgaand een snede gras oogsten is dan niet mogelijk
 • Start niet te vroeg met bemesten. Voor gras is een bodemtemperatuur van 8 graden en actief gras met voldoende witte wortels een belangrijk startmoment.
 • Bemest de het maisperceel kort voor het zaaien. Maximaal een van tevoren.
 • Breng de mest netjes in de grond, zodat de ammoniakemissie minimaal is.
 • Mest verdund met water geeft een bijna evenredige vermindering van ammoniak. Een kwart water geeft 25%, en de helft water geeft 50% minder ammoniakemissie.

Perceelversdeler

Het zal duidelijk zijn dat dit handmatig lastig te berekenen is. Gebruik hierbij een adviesprogramma, zoals Perceelsverdeler.