Nieuws

Leren van het telen van nieuwe gewassen

Gepubliceerd op
30 september 2019

De teelt van nieuwe gewassen, zoals sorghum en een mengsel van wintererwten en gras, kan verrassende resultaten opleveren. In 2019 heeft de familie Van de Heijning voor het eerst een perceel ingezaaid met sorghum. De keuze voor dit gewas op dit perceel was dat het beter tegen de droge omstandigheden kan dan mais. Onder het mom van ‘’proberen om te leren’’ is Van de Heijing dit jaar gestart met deze nieuwe teelt op zijn bedrijf.

Sorghum als nieuwe teelt

Koeien & Kansen deelnemer in het Zeeuwse Hulst koos bewust voor sorghum. Sorghum kan namelijk goed tegen de droogte en kent een diepe beworteling wat bijdraagt aan een verbetering van de bodemstructuur. Toch liep hij afgelopen voorjaar tegen verschillende problemen aan bij het zaaien. ''Alles wat fout kon gaan, ging fout'', merkt hij op. Voor zowel Van de Heijning, de regionale zaadleverancier als loonwerker is de teelt van sorghum nieuw. Ten eerste is tijdens het zaaien de eerste keer maar 50% van de zaadhoeveelheid gezaaid. De zaaimachines stond vanwege het fijne zaad krapper afgesteld en een aantal pijpen waren dicht gezet. Door de andere vorm van het zaad werd er veel minder zaad meegenomen dan wat normaal bij graan het geval is. Na een aantal dagen is op basis van het tellen van de zaden/m2 besloten om nog een keer te zaaien. In de tussentijd was er wel een bodemherbicide uitgevoerd. Ten tweede stond tijdens de tweede keer zaaien de rotorkopeg te diep afgesteld. Hierdoor werden de zaden van de eerste keer te diep ondergewerkt. Deze keer werd wederom 50% gezaaid. Omdat de bodemherbicide vanwege de eerste keer niet meer ingezet kon worden, werd besloten om glyfosaat in te gebruiken tegen het onkruid. Tenslotte werd er door een miscommunicatie te laat gespoten met als gevolg dat de opkomende sorghumplantjes ook weggespoten werden. Uiteindelijk werd er half juni de derde en laatste keer gezaaid. Nu was er wel de juiste hoeveelheid zaaizaad gebruikt. Het inzetten van een bodemherbicide was niet meer mogelijk.

Verwachting van de sorghum oogst

Doordat het een relatief nieuwe teelt is, valt het Wim van de Heijning op dat er vanuit andere collega’s veel belangstelling is voor dit gewas. In september staat de sorghum er wisselend bij. Sommige planten bloeien al, andere staan pas 0,5-1 meter hoog. Tevens is de onkruiddruk heel hoog. Er is een duidelijk verschil te zien in vergelijking tot de naastgelegen mais. De sorghum staat er op de droge zandgrond nog fris en groen bij. Terwijl de mais al snel afsterft en deels verdroogd is. Vooraf was de planning om de sorghum gelijktijdig met de mais te hakselen. Op het moment is de verwachting dat de oogst nog wel 2-3 weken gaat duren. De sorghum zal apart ingekuild worden, zodat het ook apart bemonsterd kan worden. Qua opbrengsten en voederwaarde durft Wim van de Heijning nog geen uitspraken te doen vanwege de variatie in het gewas en de hoge onkruiddruk. Na de oogst zal op basis van de ervaringen van dit jaar, de kuilanalyses en beschikbaarheid van de grond worden besloten of de teelt van sorghum een vervolg krijgt. De resultaten zullen dit jaar jaar gepresenteerd worden op de website.

Proberen om te leren

Door het telen van nieuwe gewassen kunnen zaken anders lopen dan verwacht of helemaal verkeerd uitpakken, zoals bij de sorghumteelt bij Van de Heijning. Maar door het uitproberen van nieuwe gewassen kun je veel leren. Zeker als er zaken niet helemaal goed gaan. ‘’Dus je moet soms een nieuwe teelt proberen om iets te leren. En soms maak je fouten, waarvan je weer iets kunt leren’’, concludeert Wim van de Heijning.