Nieuws

Focus op water in Zeeuws Vlaanderen

Gepubliceerd op
8 september 2015

Koeien & Kansen bedrijf Van de Heijning uit Zeeuws Vlaanderen legt de komende jaren de focus op het thema water. Verdroging, waterkwaliteit en mineralenbenutting zijn belangrijke motieven voor deze ondernemer om hier mee aan de slag te gaan. Koeien en Kansen heeft een film gemaakt over het bedrijfswaterplan. Van de Heijning bespreekt hierin zijn ambities met het waterschap. Hij vertelt over het belang van beregenen, het op peil houden van het slootwater en het toepassen van het mineralenrijke slootmaaisel als meststof voor zijn gewassen.

Sinds dit jaar draait de familie van de Heijning mee in het project van koeien en kansen. Tot 2010 boerde de familie van de Heijning op de zandgrond in Vessem. In de winter van 2010 zijn zij verhuisd naar Zeeuws Vlaanderen, waar zij een oud melkveebedrijf overnamen. De grond bij dit bedrijf kan bont genoemd worden. In percelen zitten overgangen van klei naar zand en weer terug. In het verleden hebben hier veel kreken gelegen die vanuit zee kwamen, en dat is nog terug te zien in de grond.  Eén van de speerpunten van de familie van de Heijning is de waterhuishouding. Dit jaar is daarin gelijk een uitdagend jaar. Want dicht bij de stal ligt lichte zandgrond en in de zomer droogt deze makkelijk uit.

Droogte en vochtvoorziening in 2015

Het is dan de kunst om het gras van de droogtegevoelige grond in een droge zomer aan het groeien te houden. Een bijkomend punt op Zeeuws Vlaanderen is dat het oppervlaktewater zout is. Je kunt dus niet de haspel in de sloot gooien en maar gaan beregenen. Gelukkig zit er in de grond wel zoet water. Een aantal jaar geleden heeft de familie van de Heijning dan ook een diepdrain aangelegd, die op zeven meter diep vanuit drie kanten water aanvoert naar de pomp. Dit levert genoeg water om in de zomer het gras groen te houden en voldoende voer te laten groeien voor de weidende koeien. Maar dit jaar waren er wat kleine strubbelingen met de beregening. In het voorjaar liet een ondergrondse leiding het afweten. En van de zomer bleek dat de buurman ook aan het beregenen ging. Nu hoeft dat niet zo’n probleem te zijn, maar wel als beide veehouders met een krachtige pomp uit dezelfde bron aan trekken zijn. Gevolg was dat de voorraad water snel opdroogde en er niet maximaal rendement uit de beregening kon worden gehaald. Gelukkig is inmiddels, net als in de rest van Nederland, ook in Zeeuws Vlaanderen het nodige water vanuit de hemel gekomen, dus kan het gras weer groeien zonder beregening. Volgend jaar met de droogte maar weer kijken hoe de beregening beter kan werken voor een goede vochtvoorziening.

Overleg met waterschap

Een andere ambitie voor een betere vochtvoorziening op de percelen in de zomer is om meer water in de sloten te houden. Bijvoorbeeld via stuwen in de sloot. Hierover  is overleg met het waterschap. Verder worden sloten en slootkanten nogal eens uitgemaaid. Dit maaisel zit vol met mineralen die Heijning graag inzet als meststof op zijn land. Hij wil dit maaisel met haar mineralen afvoeren van de slootkant en benutten bij de teelt van gewassen. Een ander voordeel is dat de mineralen niet verdwijnen in het slootwater. Ook hierover is overleg met het waterschap.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan