Effect vruchtwisseling op de bodem

  • Organische stof
    Door vruchtwisseling blijft organische stof in de bodem op peil.
    Zie ook: verbeteren van de organische stof balans
    • Fosfaatbeschikbaarheid
      Vruchtwisseling brengt bodem in beweging en houdt fosfaat ‘aan de gang’. Hierdoor blijft P toestand bij evenwichtsbemesting op een hoger peil.