Nieuws

Stro een interessante bodembedekker in de vrijloopstal

Gepubliceerd op
13 oktober 2015

Nadat het gebruik van compost als bodembedekker aan banden werd gelegd, is Marinus de Vries op zoek gegaan naar een alternatief. Dit resulteerde in het gebruik van riet en stro als bodembedekker in zijn vrijloopstal. Na ruim een jaar uitproberen is de Zuid Hollandse Koeien & Kansen deelnemer hier best tevreden over. ‘Op deze manier proberen we de totale kringloop weer verder te sluiten. Als het goed is gaan we dit ook terugzien in de totale overschotten aan stikstof en fosfaat per hectare', merkt hij op.

In het laatste jaar dat De Vries compost gebruikte in zijn stal, voerde hij anderhalf keer zoveel droge stof aan dan nu. Hij strooit nu zijn stal in met stro. Dat scheelt dus al in het totale volume, maar het scheelt ook nog eens de nodige mineralen. ‘Op ons bedrijf, met ruim 58 hectare scheelt het per hectare bijna 60 kg stikstof in de aanvoer en ook nog eens 25 kilogram fosfaat’, geeft de Koeien & Kansen veehouder aan. 'Of we hoeven ze niet mee af te voeren, òf we weten ze uiteindelijk beter te gebruiken. Maar ze blijven nu in ieder geval al buiten de aanvoer.’

Experimenteren met inbrengen van stro in stal

De Vries ging op zoek naar een techniek waarmee hij eenvoudig het stro in de stal kon brengen.

Wel is het nog wat experimenteren en zoeken naar de ideale manier van inbrengen van het stro in de stal. Na een verdeelbak en gebruik van de meststrooier wordt er momenteel een stroverdeler gebruikt. Je blijft tenslotte toch zoeken naar een techniek die duurzaam is en makkelijk werkt in de praktijk, is de mening van de Koeien & Kansen deelnemer.

Mest met stro goed bemestingsproduct

De Vries melkt nu 120 koeien en heeft begin 2013 de vrijloopstal in gebruik genomen. Afgelopen winter is er alleen maar stro toegevoegd als ligbed in de vrijloopstal. Pas in het voorjaar is er wat vaste mest uit de pot gehaald om het natuur- en weidevogel-grasland in de behoefte te voorzien. Sindsdien is de voorraad tot midden zomer blijven zitten waarna er een deel is afgevoerd naar collega-akkerbouwers. Ook voor hen is dit een heel interessant product met ongeveer acht kilogram stikstof per ton en bijna 3 kilogram fosfaat. Daarnaast kent het product ook nog een flinke hoeveelheid organische stof. ‘Het zou nog mooier zijn als we hier een samenwerkingsvorm in kunnen vinden’, aldus de Vries. Voer naar de veehouder en 'rijke mest' richting de teler. Hier wordt nog verder aan gewerkt.