Nieuws

Maatschap Post wordt wijzer van de BedrijfsWaterWijzer

Gepubliceerd op
20 juni 2016

Binnen het onderzoeksproject Koeien en Kansen wordt al 18 jaar veel onderzoek gedaan naar de implementatie van milieu-gerelateerde vraagstukken in de melkveehouderij. Hierbij is aandacht voor mineralenmanagement, ammoniak en broeikasgassen. Onlangs is daar ook het oppervlaktewater aan toegevoegd. Maatschap Post gaat er mee aan de slag.

Maatschap Post uit Nieuweroord (Drenthe) is sinds het jaar 2000 al deelnemer binnen het project Koeien en Kansen. Hun bedrijfsslogan luidt nog altijd: “intensief boeren in een extensief gebied” oftewel eruit halen wat erin zit. Hierbij wordt een belangrijke kernwaarde niet uit het oog verloren: de omgeving mag hierbij zo weinig mogelijk belast worden. Op dit vlak is via Koeien en Kansen al een behoorlijke vooruitgang geboekt. “Dit jaar komt met name de focus op het water te liggen zonder de andere onderzoeksgebieden hierbij te willen passeren”, aldus bedrijfsadviseur Paul Oosterhuis van DLV Advies. Het nieuw te ontwikkelen instrument 'BedrijfsWaterWijzer' is hier een hulpmiddel bij. Deze tool moet onder andere schoon en veilig (drink)water borgen.

Aan de slag met erfafspoeling

Op het bedrijf van Post zijn met name de erfafspoeling, de uit- en afspoeling van mineralen, nutriënten en perssappen de factoren die de waterkwaliteit sterk beïnvloeden. Qua uitspoeling zijn de laatste 16 jaar al indrukwekkende stappen gezet, blijkt uit de jaarlijks uitgevoerde nitraatmetingen in het grondwater. Deze laten een daling van het nitraatgehalte zien van boven de 100 milligram per liter in 2000 naar 20 milligtram per liter in 2015. “De aandachtspunten op het bedrijf van Maatschap Post liggen meer op het vlak van het voorkomen van erfafspoeling en het positief beïnvloeden van de kwaliteit van het oppervlaktewater in combinatie met een actief maaibeheer", zegt Paul Oosterhuis.

Helofytenfilter weer in gebruik nemen

Er zijn plannen om het oude helofytenfilter in de erf-sloot, hierop vindt de afwatering van het erf plaats, weer (tijdelijk) in gebruik te nemen. Dit is een natuurlijke manier van water zuiveren met weinig kosten als bijkomend voordeel. Binnen het Koeien & Kansen –project wordt onderzocht hoe de kwaliteit van oppervlaktewater kosteneffectief te verbeteren is.

Wijzer met de BedrijfsWaterWijzer: dat staat als een paal boven water!