Nieuws

Impact van extreem droog jaar op het nieuwe groeiseizoen

Gepubliceerd op
5 maart 2019

Koeien & Kansen-deelnemers Post merken dat de droogte van 2018 zijn sporen nalaat in 2019. Bij de start van het nieuwe groeiseizoen 2019 is het goed hier rekening mee te houden. Post besluit een aantal maatregelen op zijn bedrijf nemen, zoals herinzaai met rietzwenkgras en het telen van voederbieten.

Minder vocht beschikbaar dan normaal

De afgelopen winter is er onvoldoende neerslag gevallen om de vochtvoorraad in de bodem weer op peil te brengen. Dat blijkt uit de inventarisatie van de peilbuizen op het bedrijf van Frank en Ilona Post in Nieuweroord. De peilbuizen laten zien dat de grondwaterstand ruim 30 centimeter lager staat dan bij een gemiddeld jaar. In 2018 was het peil rond deze tijd juist 30 centimeter boven het gemiddelde. Een verschil dus van 60 centimeter.

Herinzaai met rietzwenkgras

Vooral de hogere en droge zandkoppen op het bedrijf moeten het tijdens het groeiseizoen hebben van voldoende neerslag. Dat deel van het grasland heeft het afgelopen jaar erg zwaar gehad. De weidepercelen hebben het meest geleden onder de droogte. Het grasbestand was flink beschadigd. Ongeveer 5 hectare is opnieuw ingezaaid met rietzwenkgras dat beter bestand is tegen dergelijke omstandigheden.

De mais heeft het ondanks alles toch wel goed gedaan; een gedeelte dat beregend was kende een goede opbrengst en het niet beregende deel stond op de betere percelen.

Voederbieten proberen

Het bouwplan verandert het komende groeiseizoen niet extreem. Frank en Ilona Post nemen deel aan de derogaties (80-20). Zij gaan dit jaar ongeveer 10 hectare mais telen en daarnaast 1,5 hectare voederbieten. Dit gewas willen ze graag proberen, aangezien voederbieten een behoorlijk aantal kilogrammen droge stof kunnen opleveren. Het goed conserveren en het opslaan van de voederbiet zien ze als een uitdaging, vandaar dat Frank en Ilona hebben gekozen slechts 1,5 hectare voederbieten te telen.

Daarnaast is het volgens hen van belang dat alle parameters kloppen, die bijdragen aan een betere bodemvruchtbaarheid. Voldoende organische stof en een goede bewortelbare bodem zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Voorraden

De extreme droogte in 2018 is ons allemaal overkomen en het zal waarschijnlijk niet ieder jaar plaatsvinden. Bij de start van 2019 is de bodemvoorraad vocht zeker niet royaal voor deze Koeien & Kansen-deelnemers. ''Toch willen we ons vaak een beetje beschermen tegen dat soort risico’s'', zegt de melkveehouder. “Geen betere raad dan voorraad, desnoods, als het niet te duur is, maar wat kopen'', merkt Post tot slot op.