Samenwerkende partners

Koeien & Kansen is een uniek project. Er bestaat een zeer directe koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk.


Bij ‘Koeien & Kansen’ doet een groot aantal instellingen mee in de verschillende projecten. Samen zorgen zij voor een perfecte kennisstroming op verschillende niveau's. 

Kennisdoorstroming

Deelnemende organisaties en hun rol:

Wageningen UR Livestock Research

  • Bedrijfstechnische analyse
  • Kwantificeren emissies ammoniak en broeikasgassen
  • Kwantificeren ammoniakemissie

Plant Research International

  • Mestbewerking
  • Mineralenhuishouding
  • Projectcoördinatie (inhoudelijk)

LEI

  • Bedrijfseconomische analyse

RIVM

  • Meten kwaliteit grond- en oppervlaktewaterAdviesorganisaties

De rol van De Marke

Het KTC De Marke speelt een belangrijke rol in het onderzoek van Koeien & Kansen. De Marke heeft jarenlange ervaring met mineralenonderzoek. Sinds 1993 realiseert de Marke de milieunormen die voor 2013 zijn voorzien.