Veld-APK

Veld-APK: jouw handige checklist voor optimaal bemesten

Deze Veld-APK’s zijn voor boeren en loonwerkers een handige checklist om samen de bemesting te beoordelen en het gesprek over zorgvuldige bemesting aan te gaan. Praktische scorekaarten dus, om in het veld te gebruiken en op meerdere punten de bemesting te scoren. Kies de checklist die past bij jouw grondsoort, het moment van beoordelen en of het grasland- of bouwlandbemesting betreft.

Graslandbemesting

Bouwlandbemesting

  • Deze Veld-APK’s zijn nog in de maak.

    Zorgvuldige bemesting

    Goed bemesten is vakwerk. Bij een optimale bemesting met dierlijke mest komen de mineralen zo goed mogelijk bij de wortels van het gewas, treedt er zo min mogelijk emissie of uitspoeling van mineralen op en blijft de bodemgesteldheid zo goed mogelijk intact. Zo neemt de gewasopbrengst toe, hoef je minder kunstmest te gebruiken en daalt de ammoniakemissie. Wil je weten hoe je dit in de praktijk realiseert? Kom dan naar een van onze demo’s of activiteiten. Kijk bij Actueel voor toekomstige events.