Kennis & tips

project.general_error_message

Algemene gegevens indiener innovatie

 

Onderwerp

 

Robuustheid techniek

 

Neveneffecten

 

Factoren waarop u neveneffecten verwacht
(geef aan wat van toepassing is; er zijn meerdere antwoorden mogelijk)

 

Marktperspectief

 

Draagvlak