Activiteit

Uitnodiging demo donderdag 9 maart: De toekomst van bemesting

Wat kunnen we verbeteren aan het toedienen van mest op grasland? Dat is de vraag waar het programma Bemest op z’n Best om draait. We zijn op zoek naar innovaties en delen onze eigen kennis om samen te komen tot een lagere ammoniakemissie. We nodigen je van harte uit voor de demo van 9 maart 2023.

Organisator Bemest op z'n Best
Datum

do 9 maart 2023 12:30 tot 15:30

Duur *Uitwijkdatum bij ongunstige weersomstandigheden: donderdag 16 maart 2023
Locatie Aeres Farms, Wisentweg 13, 8251 PB Dronten

We organiseren regelmatig demo’s in het veld om kennis te delen en van elkaar te leren. Dit keer doen we dat bij Aeres Farms, de train- en leeromgeving van, voor en door studenten van Aeres. Zij zijn immers de loonwerkers en agrariërs van morgen.

Onderwerpen demo

  • Hoe realiseer je met de bestaande technieken een hogere grasopbrengst, lagere kunstmestkosten en minder ammoniakemissie?
  • N2 Applied, Slootsmid Mesttechniek en Vogelsang BV, drie indieners van innovaties uit ons programma, delen hun ideeën om de emissie van ammoniak bij bemesting aanzienlijk te reduceren.
  • Betere Stal, betere mest, betere oogst is een onderzoeksprogramma voor betere benutting van meststromen uit nieuwe stalsystemen. Zij laten zien waar zij mee bezig zijn.

Programma

  • 12.30 Ontvangst met broodjes
  • 13.00 Introductie Bemest op z’n Best en tips en tricks beter bemesten
  • 13.15 Introductie Betere stal, betere mest, betere oogst
  • 13.30 Uitleg demo
  • 13.40 Live demo mesttoediening
  • 15.00 Toelichting, vragen en afsluiting

Over Bemest op z’n Best

Het meerjarige programma Bemest op z’n Best richt zich op het halveren van de ammoniakemissie in de landbouw. Dit doen wij met een focus op innovaties bij de toediening van mest op het land. Daar valt nog veel winst te behalen. Dat noemen we ‘Bemest op z’n Best’. Doe je mee?

Aanmelden

We vinden het fijn om te weten of je komt. Geef dit door via innovatiemestaanwending@wur.nl.