Nieuws

Boek nu jouw kennissessie

Gepubliceerd op
16 november 2023

Studieavond, presentatie, workshop, farmwalk, live demo, praktijkles of online webinar; hoe wil jij het hebben?

Hoe kun je de stikstof uit je mest beter benutten? En hoe zorg je met de afbouw van de derogatie tóch voor een hogere gewasopbrengst, lagere kunstmestkosten en minder ammoniakemissie? Vraag nu kosteloos een kennissessie aan voor jouw studiegroep. Dan pluk je er komend bemestingsseizoen direct de vruchten van!

Vraag hier jouw kennissessie aan

Kennis uit de praktijk
Bemest op z’n Best zit boordevol praktische én theoretische kennis over slim en zorgvuldig bemesten. Die kennis brengen we graag naar de praktijk. Studiegroepen en/of regionale samenwerkingsverbanden van boeren en loonwerkers bieden we kosteloos onze kennis aan. Ook agrarische opleidingen kunnen een beroep op ons doen. Aan de hand van jullie wensen, stellen we een kennissessie op maat samen, in een vorm die bij jouw groep past. Denk aan een presentatie, interactieve workshop, farmwalk, live demo, online webinar of praktijkles. Je kunt daarbij kiezen uit de volgende onderwerpen:

A. Mesttoedieningstechniek: welke techniek kies je en waarom?

Welke bemestingstechniek mag en is geschikt voor jouw grondsoort, mesttype of de (weers-) omstandigheden? Welke machine kies je en welk type mestaanvoer? Wel of niet verdunnen? Hoe speel je als loonwerker in op de wensen van de klant of welke argumenten draag je aan?

B. Risico’s niet-optimale mesttoedieningstechniek

Wat zijn de risico’s van zodebemesting, sleufkouterbemesting of een sleepvoettechniek? Kun je de risico’s minimaliseren?

C. Financiële voordelen optimale mesttoedieningstechniek

Wat levert een optimale bemesting op voor de boer en voor de loonwerker? En wat mag het kosten? Een financiële doorrekening van hogere gewasopbrengst met betere gehaltes en kwaliteit, lagere kunstmestkosten en bemestingskosten. Wat hou je onder de streep over?

D. Mesttoediening in de praktijk: hoe voer je het goed uit?

Waar let je in de praktijk op bij het uitrijden van mest? Hoe stel je de juiste sleufdiepte in bij wisselende veldomstandigheden? Wat zijn de afstelmogelijkheden van verschillende merken en systemen bemesters? Welke problemen kom je in de praktijk tegen?

E. Verdeling en dosering mestgift grasland

Hoe bemest je het grasland optimaal? Hoeveel kub drijfmest per hectare rij je uit en wat gebruik je daarnaast nog aan kunstmest? Wat zijn de gevolgen van de steeds lager wordende wettelijke bemestingsnormen en hoe speel je daarop in? Maak een bemestingsplan voor jouw bedrijf.
Voor wie: veehouders, akkerbouwers.

F. Voorkom stikstofverlies

Wat zijn de verschillen in ammoniakemissie tussen bemestingstechnieken? Wat blijkt uit onderzoek en hoe vertaalt zich dit naar de praktijk? Maak zelf een vergelijking voor jouw praktijksituatie.

G. Wettelijke voorschriften emissiearm bemesten

Wat mag op welke grondsoort en wat staat er in de wet? Waarom zijn deze regels er en tegen welke knelpunten loop je aan in de praktische uitvoering?

H. Juiste machineafstelling in de praktijk

Instructiebijeenkomst met info van diverse machineleveranciers over de juiste afstelling van hun bemestingsmachines. Zelf oefenen met het aanpassen van de instellingen en vergelijken van het werkresultaat in de praktijk.

Boek nu jouw kennissessie

Regel nu de invulling van jouw bijeenkomst. Heb je vragen of weet je al precies wat je wilt? Stuur dan een mail met je wensen of vragen naar innovatiemestaanwending@wur.nl.

Aan de kennissessies zijn geen kosten verbonden.