Themadag 2023

Als de derogatie wegvalt, hebben melkveehouders straks gemiddeld 20 m³ rundveedrijfmest per ha minder voor hun gewassen beschikbaar dan bij volledige derogatie, zoals in 2022. Dat maakt een goede mestverdeling nóg belangrijker. Vanwege onder andere de nawerking van stikstof, is het advies voor maximale nutriëntenbenutting, om de mesttoediening nog meer naar de eerste helft van het groeiseizoen te schuiven. Dit en meer kwam aan bod tijdens de themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen op 16 februari j.l. in Nijkerk.

Relevante nieuwsberichten

Presentaties

Derogatie 2022-2025: waar mee te maken. – Coen de Vos

Bemesting zonder derogatie: gevolgen voor bemesting en opbrengst – Jantine van Middelkoop (WUR)

Boeren zonder derogatie: Praktijkvoorbeeld met veel weiden – Marcel Gerritsen (Agrifirm)

Bemesten zonder derogatie: Zand – Rens Willem Bloemendaal (For Farmers)

Bemesten zonder derogatie: Hoe mest verdelen? – Wim Bussink (NMI)

Bemesten zonder derogatie: Aan welke knoppen kun je draaien rond gewaskeuze en bouwplan? – Nick van Eekeren (LBI)