Nieuws

Goed mest verdelen is een 'must'

Gepubliceerd op
2 maart 2018

Op haar jaarlijkse themadag stelde de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen de vraag of mest verdelen de sleutel is bij lagere bemestingsnormen. Het antwoord is: Ja. En niet alleen vanwege de lagere normen, maar het is ook goed voor milieu, bodem en opbrengst.

Kan mais in continuteelt toe met lagere bemestingsnormen? Ja, zolang je niet onder de 80% van het landbouwkundig advies bemest. Dat geeft minder nitraatuitspoeling op zand. Bovendien kan er meer stikstof naar het grasland wat positief uitpakt voor de eiwitproductie van het gehele bedrijf.

N-bemesting voor mais na gras en gras na mais

Mais verbouwd na gescheurd grasland krijgt al snel te veel stikstof. Vaak is alleen een kleine rijenbemesting voldoende. Dan blijft het risico op nitraatuitspoeling klein. Bij nieuw gras na mais is vaak extra stikstof nodig voor investering in de zodeopbouw.
 
De hoeveelheden voor het bemesten van mais in vruchtwisseling en continuteelt staan in tabel 1.

Capture.JPGbemest.JPG

De vuistregel voor stikstofbemesting gras na mais is:

  • nadat het meerjarig maisland (bouwland) is geweest: jaar 1 50 kg, jaar 2 25 kg per ha
  • na eenjarig maisland (bouwland): jaar 1 25 kg per ha;

Hierbij is het van belang om na twee en vier jaar het stikstof leverend vermogen (NLV) te laten meten.

Maak onderscheid tussen maaien en weiden

In de praktijk wordt nog al eens hetzelfde bemest vanwege het gemak. Echter, goed verdelen van stikstof levert 1 ton droge stof meer per ha en 100 kg ruw eiwit per ha. Ook voor het milieu is het gunstig: minder stikstofbodemoverschot en lager ruw eiwit in weidegras waardoor het melkureum lager is. Ook is het van belang maaisneden die je als maaisneden bemest ook zo te oogsten. Hetzelfde geldt voor weiden.

PerceelVerdeler

Uit de ervaringen op KTC De Marke (presentatie 4) blijkt dat anders mest verdelen niet alleen belangrijk is voor voldoende gras, maar ook gras van goede voedingskwaliteit oplevert waar de koeien goed melk van kunnen geven. Verschillen in bemesting (of lagere bemesting) kunnen zo uitvergroot terugkomen in de voederwaarde(benutting).
 
Het project Koeien en Kansen heeft een aangepaste PerceelVerdeler ontwikkeld. Daarin is de nieuwste kennis en ervaring verwerkt om binnen een bedrijf de beschikbare mest optimaal te verdelen. Binnenkort verschijnt een nieuwe versie. Deze wordt aangekondigd in de Attentiemail Rundveehouderij. Kijk nu alvast op PerceelVerdeler.

Download hier de presentaties