Nieuws

Commissie doet deskstudie naar stikstofleverend vermogen op grasland

Gepubliceerd op
27 juni 2016

De leden van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen hebben afgelopen jaar een deskstudie uitgevoerd naar de nauwkeurigheid van de methode die het stikstofleverend vermogen (NLV) bepaald. Er blijkt dat er aanzienlijke variatie is tussen jaren en percelen. De fout die gemaakt wordt met N-totaal kan oplopen tot 120 kilogram NLV per hectare op minerale gronden en op veengronden tot zo’n 150 kilogram NLV per hectare.

Effecten op N-advies groter dan gedacht

Het bemestingsadvies voor stikstof op grasland is afhankelijk van het stikstofleverend vermogen (NLV). Het NLV wordt bepaald op basis van de totale hoeveelheid stikstof in de bovenste 10 centimeter van de bodem, aangeduid met N-totaal. Het was al bekend dat er een variatie in is. Aangezien het NLV ook gekoppeld is aan het bemestingsadvies zijn de effecten op het N-advies voor een individueel perceel groter dan in eerste instantie gedacht wordt. Rekening houdend met gebruiksnormen en het feit dat de N-jaargift gemiddeld 0,6 kilogram N per kilogram NLV daalt, betekent een afwijking in de NLV een mogelijke fout van 20-60 kilogram N per hectare per jaar.  

Vervolgstudie

Voor deze studie zijn gegevens van veldproeven uit de periode 1970 tot 2013 op een rij gezet. Het rapport: 'Evaluatie NLV-concept op grasland: Is update nodig?' is nu beschikbaar op de website van CBGV. De leden van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen zijn ondertussen gestart met een vervolg op deze studie. Hierin gaan zij bepalen hoe groot de variatie is in de optimale stikstofgift, ofwel het bemestingsadvies, als het NLV wel nauwkeurig vastgesteld zou kunnen worden. Op basis van de uitkomst wordt besloten of het zinvol is om te investeren in een meer nauwkeurige bepaling van NLV of in vernieuwing van het N-bemestingsadvies.  

Adviezen meer richten op perceelsspecifiek

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft in opdracht van LTO als taak adviezen op te stellen voor een landbouwkundig verantwoord gebruik van meststoffen. De CBGV streeft na om die adviezen zo perceelsspecifiek mogelijk te maken. Zo is het landbouwkundig optimale bemestingsadvies voor stikstof op grasland afhankelijk gemaakt van het stikstofleverend vermogen (NLV) van de bodem; de N die een bodem ‘van nature’ levert. Als stikstof op grasland beperkt is door de gebruiksnormen, is juist een goede effectiviteit en dus goede verdeling belangrijk. Daarvoor is het NLV-stikstofbemestingsadvies voor grasland vooralsnog goed bruikbaar.

Meer informatie