Nieuws

Wel stikstofbemesting toepassen bij (her)inzaai grasland

Gepubliceerd op
5 april 2018

Volgt er herinzaai na het scheuren van grasland dan heeft de eerstvolgende grassnede genoeg aan 30 kilogram stikstof per hectare. Bij inzaai van grasland op bouwland is er in de eerste jaren na inzaai extra stikstof nodig voor de opbouw van een nieuwe graszode, is het advies van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Herinzaai

Het bemestingsadvies voor herinzaai gaat ervan uit dat de eerste snede licht wordt geoogst, minder dan 1500 kilogram drogestof per hectare, om de uitstoeling van gras te bevorderen en de onkruiddruk te beperken. De ondergewerkte zode levert hiervoor voldoende stikstof. Een startgift van 30 kilogram stikstof per hectare volstaat voor de eerste snede. Navolgende sneden kunnen volgens het advies van blijvend grasland worden bemest.
Voor de kali- en fosfaatbemesting kunt u de adviezen van blijvend grasland volgen.
Dierlijke mest voorafgaand aan de herinzaai wordt afgeraden. Indien u toch wilt bemesten dan maximaal 25 m3/ha om te hoge stikstofgiften te vermijden.

Inzaai gras op bouwland

Er is extra stikstof nodig om op bouwland/maïsland een nieuwe zode op te bouwen.
De vuistregel voor de stikstofbemesting van gras:

  • na meerdere jaren maisland (bouwland) is: jaar 1 50 kg/ha en in jaar 2 25 kg/ha
  • na eenjarig maisland (bouwland): jaar 1 25 kg/ha.

Hierbij is het van belang om na twee en vier jaar het stikstof leverend vermogen (NLV) te laten meten.

Tot slot

Probeer scheuren van oud grasland ten behoeve van akkerbouw te vermijden. Volggewassen met uitzondering van gras hebben moeite om de stikstof uit de verterende zode te benutten. Daarom is het bij wisselbouw verstandig het gras niet langer dan 3 tot 4 jaar oud te laten worden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de presentatie ‘Bemesten van gras na mais en mais na gras’ gehouden op de themadag Slim mest verdelen op 15 februari jl.