Nieuws

Nieuw gewas: mengsel van triticale, haver, erwten en wikke

Gepubliceerd op
29 april 2021

Na de mais in 2020 heeft Koeien & Kansen-veehouder Van de Heijning in Hulst gekozen om een mengsel van triticale (58%), haver (12%), wintererwten (15%) en winterwikke (15%) in te zaaien. De belangrijkste reden hiervoor, is telen van meer eiwit van eigen land, aangezien inzaaien van gras na de mais niet altijd lukt op deze locatie.

De verwachting is dat dit mengsel eind juni – half juli gehakseld wordt als gehele plantsilage (GPS). Daarna zal Heijning zonder kerende grondbewerking gras inzaaien. Door dit gewas als GPS te oogsten, zal er niet een optimale opbrengst geoogst worden van deze gewassen. Het voordeel van een tijdige oogst is dat de ondernemer het opvolgende gras vroeg kan inzaaien. Hierdoor verwacht Van de Heijning nog twee sneden gras in 2021 te oogsten. De loonwerker zal met een maaibord voor GPS het gewas hakselen. Hierdoor zullen minder erwten en veldbonen verloren gaan en zal er minder ruw as in het gewas komen ten opzichte van het oogsten door maaien, harken en hakselen. Een mogelijk nadeel is dat het gewas te nat de kuil ingaat. Ook staat de vraag nog open “Hoe moet het gewas ingekuild worden? In een aparte sleufsilo, zodat je kan sturen als het je wil voeren? Of juist op óf onder een snede gras vanwege het conserveren en absorberen van perssappen?”

Alles over de teelt van dit gemengde gewas

Het inzaaien van het mengsel van triticale, haver, wintererwten en winterwikke is na de maisoogst gedaan. Dit moet tussen half oktober en half november plaatsvinden. Het land is losgetrokken en het mengsel is daarna met een pneumatische zaaimachine gezaaid. Door de verschillende korrelgroottes gaat dit niet met een gewone schijvenzaaimachine. Per hectare is er circa 200 kilogram zaad gebruikt. Qua bemesting wordt er 50-80 kg N, 80 kg P2O5 en 150 kg K2O als startgift geadviseerd. Het liefst hadden ze drijfmest met een sleepslang uitgereden, om daarmee het gewas ook fosfaat mee te geven. Maar vanwege mogelijke beschadiging aan de wikke en de erwten heeft Van de Heijning dat niet gedaan. Het gewas heeft dus alleen een gift kali en stikstof via kunstmest gehad. Er zijn volgens leverancier Agri-Tech geen gewasbeschermingsmiddelen nodig tijdens het groeiseizoen.

Resultaten in najaar verwacht 

In het najaar verwachten deze Koeien & Kansen-deelnemers de resultaten van deze teelt te delen via deze site. Er zal dan meer bekend zijn over de opbrengsten, voederwaarden en of het aan de verwachtingen van meer eiwit van eigen land heeft voldaan.